Thứ Ba, Tháng Bảy 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Lễ Dâng Con Trẻ

Dâng con trẻ cho Chúa là nghi thức thường xuyên mà Quản Nhiệm Hội Thánh phải thực hiện chu đáo.

A. Ý Nghĩa Việc Dâng Con Trẻ Cho Chúa

1) Chúa Jêsus Truyền Dạy

Khi còn tại thế, Chúa Jêsus đã truyền dạy: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó và chúc phước cho” (Mác 10:14-16)

2) Các Gương Trong Kinh Thánh

Thời Cựu Ước, bà An-ne, mẹ của Sa-mu-ên khi dâng con mình cho Chúa, bà nói: “Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó” (I Sam. 1:27-28).

Thời Tân Ước, có nhiều người dâng con mình cho Chúa như mẹ của Giăng Báp-tít và các môn đồ khác. Đặc biệt, chính bà Ma-ri cũng đem Chúa Jêsus lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời theo như luật pháp Môi-se truyền dạy (Xuất 13:2,12; Lu. 2:22-23)

3) Trách Nhiệm Các Bậc Cha Mẹ

Cha mẹ có trách nhiệm đem con mình dâng cho Chúa, đồng thời tập chúng biết thờ phượng Đức Chúa Trời khi còn thơ ấu  (Truyền 12:1; Châm 22:6).

B. Các Quy Định

1) Phía Cha Mẹ Đứa Trẻ

  1. Phải tỏ cho Quản Nhiệm Hội Thánh biết trước để sắp xếp vào chương trình.
  2. Nên viết rõ họ tên của cha mẹ và em bé trao trước cho vị Quản Nhiệm.
  3. Đến nhà thờ đúng giờ quy định, ăn mặc tươm tất, gọn gàng.
  4. Khi Chủ Lễ bắt đầu chương trình lễ, cha mẹ đem em bé lên đứng đối diện với Chủ Lễ.
  5. Trường hợp có nhiều cha mẹ cùng dâng con, nên đứng từng đôi hướng về Chủ Lễ.

2) Các Trường Hợp Đặc Biệt

  1. Trường hợp Hội Thánh chưa có Quản Nhiệm, Ban Chấp Sự Hội Thánh mời Mục Sư hành lễ, hoặc giới thiệu cha mẹ con trẻ đến Hội Thánh khác.
  2. Trường hợp chỉ có cha, hoặc mẹ hoặc người giám hộ có đức tin xin dâng con trẻ, hoặc trong những tình huống khác, Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự Hội Thánh sẽ xem xét quyết định.
  3. Chương Trình Và Nghi Thức Dâng Con Trẻ

Mục Sư Chủ Lễ đứng sau Bàn Tiệc Thánh, mời cha mẹ đem con đến trước bàn Tiệc Thánh, đứng đối diện với Mục Sư.

– Thánh Ca  (thích hiệp)                                           Hội Chúng

– Lời Giáo Huấn                                                        Mục Sư

Mục Sư Nói: Thưa anh chị, Đức Chúa Trời đã thiết lập gia đinh và con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho.

Vậy, anh chị chẳng nên xem chúng nó là của riêng, mà là bửu vật Chúa giao cho anh chị, để nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ chúng sớm biết đường cứu rỗi và trở nên con cái trung tín của Ngài.

Anh chị làm việc nầy là theo gương các thánh xưa. Bà An-ne đã dâng con trai mình là Sa-mu-ên cho Đức Chúa Trời, về sau làm quan xét và Tiên tri của Ysơraên. Giăng Báp-tít cũng được dâng khi còn trong lòng mẹ, để khi khôn lớn trở thành người dọn đường cho Chúa Jêsus. Bà Ma-ri cũng đem hài nhi Jêsus lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời.

Khi các môn đồ ngăn không cho người ta đem các em nhỏ đến cùng Chúa, thì Ngài trách và phán rằng: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ … Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho” (Mác 10:14, 16).

Hỏi Đáp

Hỏi: Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Hội Thánh, có phải anh chị hứa rằng sẽ dùng Kinh Thánh mà dạy dỗ con mình sớm ăn năn tội, tin nhận Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình không?

Đáp:  Chúng tôi hứa.

– Hỏi: Có phải anh chị hứa sẽ cậy ân điển và quyền năng của Chúa mà sống cuộc đời kính mến Ngài, làm gương tốt cho con mình noi theo không?

– Đáp: Chúng tôi hứa.

– Hỏi: Có phải anh chị hứa rằng nếu Chúa muốn kêu gọi và sử dụng con anh chị vào công việc Ngài, thì anh chị sẽ vui lòng ưng thuận không?

 – Đáp: Chúng tôi vui lòng.

v Mục Sư Tuyên Bố: Cầu xin Đức Chúa Trời đoái nghe và giúp anh chị hoàn thành những lời hứa nguyện nầy.

Cầu Nguyện Dâng Em Bé Cho Chúa

Cha mẹ đem con đến chỗ đứng của Mục Sư. (Trường hợp nhiều con trẻ cùng dâng một lúc, tuần tự mỗi cha mẹ đem con mình đến chỗ đứng của Mục Sư). Mục Sư đặt tay trên đầu đứa trẻ và cầu nguyện.

“Tôi nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà dâng ………… cho Đức Chúa Trời. Nguyện Ngài nhận con làm của riêng mình, dùng ảnh hưởng êm dịu của Đức Thánh Linh và lời Kinh Thánh mà dưỡng dục, hầu con sớm tin nhận Jêsus Christ làm Cứu Chúa, và trong buổi thanh xuân sớm được gọi hầu việc Ngài, để danh Ngài được vinh hiển, và Nước Ngài mau đến, Amen!”

Mục Sư Cầu Nguyện Cho Em Bé Và Gia Đình.

Tất Lễ.

 

 

 

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN