Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 29/12 – “Và Mỗi Đức Tính Chúng Ta Có Được”

Ngày 29/12 – “Và Mỗi Đức Tính Chúng Ta Có Được”

“Các suối tôi đều ở trong Ngươi” (Thi thiên 87:7)

Cưú Chúa chúng ta không hề làm công việc “chắp vá” lại các đức tính thiên nhiên của chúng ta, tức là, các nét đặc sắc, phẩm chất, hoặc đặc tính thiên nhiên của chúng ta. Ngài hoàn toàn làm mới lại một người từ bên trong – “mặc lấy người mới” (Ê-phê-sô 4:24). Nói cách khác, hãy biết chắc đời sống thiên nhiên của con người bạn được khoác lên mọi thứ cần thiết để giữ bạn khởi sự một đời sống mới. Đời sống mà Đức Chúa Trời đặt bên trong bạn sẽ phát triển các đức tính mới riêng của nó, không phải các đức tính có từ hạt giống A-đam, nhưng của Cưú Chúa Giê-su Christ. Một khi Đức Chúa Trời bắt đầu tiến trình làm nên sự nên thánh trong đời sống bạn, hãy canh chừng và thấy cách mà Đức Chúa Trời làm tàn lụn sự tự tin và sức mạnh mà bạn đã có vì dựa vào các đức tính thiên nhiên của riêng mình. Ngài sẽ tiếp tục cho đến khi bạn học rút sức sống của bạn từ nguồn của đời sống phục sinh của Chúa Giê-su. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời nếu bạn đang trải qua kinh nghiệm khô hạn nầy!

Dấu hiệu Đức Chúa Trời đang làm việc bên trong chúng ta là Ngài đang tuyệt diệt lòng tự tin của chúng ta dựa trên các đức tính thiên nhiên, bởi vì các đức tính nầy không phải là sự hứa hẹn cho thấy chúng ta sẽ trở nên người như thể nào, nhưng chỉ là một sự nhắc nhở vô ích về con loài người mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo đáng ra phải như thể nào. Chúng ta muốn bám lấy các đức hạnh thiên nhiên của chúng ta trong khi Đức Chúa Trời luôn luôn cố gắng đưa chúng ta tiếp xúc với đời sống của Chúa Giê-su Christ – một đời sống không bao giờ có thể diễn tả được theo nghĩa của các đức hạnh thiên nhiên. Điều đáng buồn hơn hết là có người đang cố gắng phục vụ Đức Chúa Trời nhưng dựa vào điều mà ân điển của Đức Chúa Trời không hề ban cho họ. Họ chỉ tùy thuộc vào điều họ có bởi các đức hạnh thiên nhiên di truyền. Đức Chúa Trời không hề lấy các đức tính thiên nhiên của chúng ta và biến đổi chúng, bởi vì ngay cả các đức tính thiên nhiên của chúng ta cũng không bao giờ có thể đến gần được với điều mà Chúa Giê-su Christ muốn. Không có tình yêu thương thiên nhiên nào, sự kiên nhẫn thiên nhiên nào, sự trong sạch thiên nhiên nào có thể đạt được mức độ đòi hỏi của Ngài. Nhưng đang khi chúng ta đưa từng mỗi thành phần của cơ thể chúng ta vào trong sự hoà hợp với đời sống mới Đức Chúa Trời đã đặt bên trong chúng ta, Ngài sẽ bày tỏ trong chúng ta mọi đức tính mà chính đó là đặc tính của Cứu Chúa Giê-su.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN