Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhTìm Hiểu Kinh Thánh - Thiên Sứ

Tìm Hiểu Kinh Thánh – Thiên Sứ

Thi-thiên 103:20 “Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh Ngài, và vâng theo tiếng Ngài! Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va.”

Chỗ đứng của các thiên sứ trong tạo vật của Đức Giê-hô-va?
Họ làm những chức việc gì? Họ là ai?

Dù trong suốt Kinh thánh không có chỗ nào đề cập đến việc khi nào thiên sứ được sáng tạo, riêng thư Cô-lô-se 1:16 viết rằng mọi quyền thế trên trời, dưới đất, vật hữu hình hay vô hình đều do Chúa Cứu Thế sáng tạo, kể cả thiên sứ.  Thiên sứ có mặt khi Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất, vì họ “vui mừng ca hát” đáp ứng việc sáng tạo của Chúa:  “Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, Các con trai Đức Chúa Trời trổi khúc hoan ca? Gióp 38:4-7.

Thiên sứ có một vị trí duy nhất trong thế gian.  Theo Thi-thiên 8:5 thì thiên sứ cao trọng hơn loài người (Chúa dựng nên loài người kém các thiên sứ một chút, đội cho người mão miện vinh quang và tôn trọng. Trong nguyên văn các chữ Đức Chúa Trời trong câu này có thể đọc là ‘các thiên sứ’). Thiên sứ là các sinh vật trên trời tụ tập quanh ngôi Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 7:10). Thiên sứ thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời (Thi-thiên 148:2). Dù các thiên sứ là các tạo vật trên trời, nhưng họ có thể xuất hiện như loài người đối với những người khác. Trong Sáng Thế 18 ghi rằng ba thiên sứ xuất hiện trước Áp-ra-ham như ba người.

Hê-bơ-rơ 13:2 ghi rằng:  “Chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.”  Tuy nhiên cũng nhiều lần thiên sứ xuất hiện khác người thường.

Đa-ni-ên 8:16-17 ghi rằng; “Tôi nghe tiếng một người nam gọi từ giữa sông U-lai bảo rằng: ‘Gáp-ri-ên, hãy giải thích cho người này hiểu khải tượng đi.’  Vị ấy liền đến gần chỗ tôi đứng. Thấy vị ấy  đến, tôi kinh hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Nhưng vị ấy bảo tôi:  ‘Hỡi con người, hãy hiểu rằng khải tượng nầy liên quan đến thời kỳ cuối cùng.’”

Thiên sứ cũng có sức mạnh khác thường. Ma-thi-ơ 18:2 ghi rằng:“Kìa, đất rung chuyển dữ dội, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên.”

Thiên sứ cũng có thể xuất hiện khác thường như Ma-thi-ơ 18:3. Hay Công Vụ 12:7.

Thiên sứ khác người thường, vì họ không cưới gả như ghi trong Lu-ca 20:34-36, Chúa Giê-xu giải thích:  “Con cái đời này lấy vợ gả chồng, còn những người được kể là xứng đáng dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì không lấy vợ hoặc gả chồng.  Họ sẽ không chết nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại.”

Các thiên sứ cũng có phận sự duy nhất trên thế gian. Trong tếng Hi-bá và tiếng Hi-lạp thì “thiên sứ” là sứ giả.  Thiên sứ là các sứ giả của Chúa sai đi để thực hiện các mục đích của Chúa.

Thi-thiên 103: 20 ghi rằng:  “Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh Ngài, và vâng theo tiếng Ngài!  Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!”

Một thiên sứ đã tàn hại đạo quân A-si-ri, đẩy đưa đạo quân này về nước trong hổ nhục (2 Sử ký 32:21).

Thi-thiên 18:49 ghi rằng: “Ngài trút trên chúng lửa giận dữ, cơn thịnh nộ, sự rủa sả và tai ương,tức là cả một đoàn thiên sứ hủy diệt được sai đến.”

Đó là sự trừng phạt của Chúa đối với dân Ngài. Trong trường hợp này các thiên sứ trở thành sứ giả đoán phạt của Chúa.

Thiên sứ đóng một vai trò quan trọng trong sách Khải Huyền và sẽ tháp tùng Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại trần gian “và cho anh em là những người chịu hoạn nạn được an nghỉ với chúng tôi, trong ngày Chúa là Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến giữa ngọn lửa hừng, với các thiên sứ đầy uy lực của Ngài.”

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7

Các thiên sứ cũng được  sai đi để gom góp  tội nhân về cho Chúa phán xét như ghi trong

Ma-thi-ơ 13:41Con Người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, 42rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Các thiên sứ cũng tham gia vào các cuộc chiến tâm linh. Một số thiên sứ phản loạn cùng Chúa và cố hoạt động để ngăn cản các mục. đích của Ngài như trong Đa-ni-ên 10:12-24

Người bảo tôi: “Hỡi Đa-ni-ên, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, ngươi đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, nên Ngài đã nghe những lời của ngươi, và chính vì những lời ấy mà ta đã đến. Thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày. Nhưng Mi-ca-ên, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến giúp đỡ ta, và ta ở lại đó bên cạnh các vua Ba Tư. Bây giờ, ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến.”

Khải huyền 12:7

Lúc ấy có một trận chiến xảy ra ở trên trời: Mi-ca-ên và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng; con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả. Nhưng chúng không thắng được, và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa.

Kẻ đứng đầu các thiên sứ phản loạn này là Sa-tan: Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. Lu-ca 10:18.

hay ma quỷ: “Kế đó, Ngài phán với những người ở bên trái rằng: ‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Ma-thi-ơ 25:41.

Chúa Giê-xu có uy quyền trên tất cả các thiên sứ, các người cầm quyền và các thế lực

Báp-têm ngày nay là biểu tượng của điều đó để cứu anh em; báp-têm không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng, qua sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ,

22là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các chủ quyền và mọi thế lực suy phục. 2 Phi-e-rơ 3:21-22.

Vì vậy, sẽ có một ngày tất cả các thứ quyền lực đó sẽ bị đánh bại và trải nghiệm sự phán xét của Chúa Giê-xu.

Chỉ có hai thiên sứ được nêu tên trong Kinh thánh, đó là Gáp-ri-ên và Mi-ca-ên.

Gáp-ri-ên là thiên sứ đã thông truyền một thông điệp cho bà Ma-ri: “Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri. Thiên sứ đến gặp cô và nói: “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!”

Lu-ca 1: 26-28.

Mi-ca-ên là thiên sứ trưởng và là lĩnh tụ của đạo binh thiên sứ như Khải huyền 12:6-7 đã ghi: Lúc ấy có một trận chiến xảy ra ở trên trời: Mi-ca-ên và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng; con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả. Nhưng chúng không thắng được, và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa.

Trong Kinh thánh Cựu Ước có một hình ảnh rất đặc biệt thường gọi là “thiên sứ của Đức Giê-hô-va”. Thiên sứ này không phải chỉ là thiên sứ nhưng lại chính là Chúa. Thiên sứ này hiện ra với cha mẹ của Sam-sôn báo tin về việc sinh ra Sam-sôn. Khi họ đang dâng của lễ cho Chúa thì thiên sứ này hiện ra báo tin về Sam-sôn, sau đó thiên sứ này lên trời trong ngọn lửa thiêu sinh tế. Hai người sợ rằng họ đã gặp chính Chúa.

Sách Các Quan Xét 13:20-24 ghi lại:

“Khi ngọn lửa từ bàn thờ bay lên trời thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng bay lên trong ngọn lửa ấy. Thấy vậy, Ma-nô-a và vợ sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va không còn hiện đến cùng Ma-nô-a và vợ người nữa.Ma-nô-a nhận biết đó là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Ông nói với vợ: Chắc chúng ta sẽ chết, vì đã thấy Đức Chúa Trời! Nhưng vợ ông nói: “Nếu Đức Giê-hô-va muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài nhậm tế lễ thiêu và tế lễ chay chúng ta dâng lên, và lẽ nào Ngài cho chúng ta thấy các việc lạ nầy, cũng như cho chúng ta nghe những lời như hôm nay.”

Thiên sứ của Chúa hiện ra với Môi-se qua bụi gai cháy, nhưng chính Chúa gọi Môi-se qua bụi gai này:

1Bấy giờ Môi-se đang chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ xứ Ma-đi-an. Ông dẫn bầy chiên qua bên kia hoang mạc và đến Hô-rếp là núi của Đức Chúa Trời.
2Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông trong ngọn lửa, giữa một bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn.
3Môi-se tự nhủ: “Ta phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ nầy, tại sao bụi gai không hề bị thiêu rụi.”
4Đức Giê-hô-va thấy ông đến gần để xem, Đức Chúa Trời từ giữa bụi gai gọi: “Hỡi Môi-se, Môi-se!” Ông thưa rằng: “Có con đây!”
5Đức Chúa Trời phán: “Đừng đến gần! Hãy cởi dép khỏi chân con vì chỗ con đang đứng là đất thánh.” Xuất Ai-cập 3:1-5.

Chúa phán bảo Môi-se rằng tên Ngài là “I am” Tức là Ta là.  Bản Kinh thánh Hiệu đính Truyền Thống dịch “I am” là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu:  

13Môi-se thưa với Đức Chúa Trời: “Nếu con đi đến với dân Y-sơ-ra-ên và nói với họ: ‘Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em sai tôi đến với anh em;’ và họ hỏi con: ‘Tên Ngài là gì?’ thì con sẽ nói với họ thế nào?”
14 Đức Chúa Trời phán: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.” Ngài lại phán: “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘ĐẤNG TỰ HỮU đã sai tôi đến với anh em.’”

Chúa Giê-xu tự xác nhận Ngài chính là “I am”  tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu như Giăng 8:58: đã ghi:  “Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, trước khi Áp-ra-ham hiện hữu, Ta hằng hữu.”

Nhiều lần thiên sứ của Chúa trong Cựu Ước chính là Chúa Giê-xu nữa, trước khi Ngài giáng thế làm người.

Con dân Chúa có thể được an ủi khi biết được rằng thiên sứ chính là các sứ giả của Chúa. Họ tin rằng thiên sứ được Chúa sai đến để dẫn dắt và che chở con dân Chúa như Hê-bơ-rơ 1:14 đã ghi:” 14Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ, được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi hay sao?

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN