UBTTN: Chương Trình Huấn Luyện Giáo Viên Thiếu Nhi Giáng Sinh Năm 2022

Giáng Sinh là mùa lễ lớn được trông đợi nhất trong năm. Giáng Sinh là thời điểm nhắc nhớ về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại thông qua Con Một là Chúa Giê-xu. Đây cũng là dịp tiện để con dân Chúa làm chứng, chia sẻ về Chúa Giê-xu với mọi người.

Mùa Giáng Sinh năm 2022, khối Thiếu Nhi trực thuộc Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Hội (UBTTN) tổ chức chương trình huấn luyện giáo viên để tổ chức chương trình Giáng Sinh cho Thiếu nhi tại Hội Thánh địa phương với chủ đề: “VUI MÙA GIÁNG SINH”. Bên cạnh đó, UBTTN tổ chức chương trình huấn luyện giáo viên nguồn để bổ sung kỹ năng cho giáo viên thiếu nhi có nội dung sau: