Trang chủ 2022 Tháng Bảy

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2022

Bài 191: Chúc thư sống

Ai Là Chủ?

Lễ Cảm Tạ 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành...

Sáng ngày 28/11/2023. Hội Thánh Tin Lành Khả Cảnh đã long trọng tổ chức lễ cảm tạ 90 năm thành lập Hội Thánh. Tham...