Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 29/4: VIỆC MÔN ĐỒ HÓA NGƯỜI THEO CHÚA

Ngày 29/4: VIỆC MÔN ĐỒ HÓA NGƯỜI THEO CHÚA

Ngày 29 tháng Tư

VIỆC MÔN ĐỒ HÓA NGƯỜI THEO CHÚA

Chúng tôi rao giảng về Ngài, khuyến cáo mọi người,
và dạy dỗ mọi người bằng tất cả sự khôn ngoan,
để chúng tôi có thể trình diện mỗi người cách vẹn toàn trong Chúa Giê-su Christ.
-Cô-lô-se 1:28-

Môn đồ hóa là đích thân chuyển các chiều kích trọn vẹn của mối quan hệ giữa bạn với Chúa Giê-su Christ sang cho người mà bạn đang bước đi cùng. Đây không phải là truyền đạt các kỷ luật tâm linh nhiều cho bằng làm cho người khác quen với một Người mà bạn yêu quý. Phao-lô nói rằng ông sẽ dạy dỗ và thúc giục với tất cả sức lực của mình để mỗi người mà Chúa đặt vào cuộc đời ông sẽ tiến đến chỗ trải nghiệm trọn vẹn về thân vị của Chúa Giê-su Christ (Cô-lô-se 1:29). Ông không hài lòng với những người trở nên giống như Chúa Giê-su Christ nửa vời. Ông sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi những người xung quanh ông được hoàn hảo, hoặc trọn vẹn, trong Chúa Giê-su Christ. Nghĩa là, những thành quả của Thánh Linh được thể hiện đầy đủ qua từng cuộc đời, và phẩm tính của Chúa Giê-su Christ được phản ánh trong từng người (Ga-la-ti 5:22).

Chúng ta có thể nhầm lẫn sinh hoạt tôn giáo trong Đạo với việc trở nên giống Chúa Giê-su Christ. Sinh hoạt tôn giáo trong Đạo và nên giống Chúa Giê-su Christ là hai điều không hề giống nhau. Chúng ta không được giả định rằng vì người bạn của chúng ta tham dự thờ phượng và đọc Kinh Thánh, như vậy người ấy là một người theo Chúa đang tăng trưởng.

Các sinh hoạt tôn giáo trong Đạo là một diễn tả quan trọng của mối quan hệ giữa bạn với Chúa Giê-su Christ. Chúng có thể dẫn bạn đến một mối quan hệ, nhưng điều nguy hiểm là khi giả định rằng sinh hoạt tôn giáo của bạn là mối quan hệ. Nếu bạn chỉ khuyến khích những người xung quanh bạn tham dự các sinh hoạt trong Đạo, thì bạn đã không “môn đồ hóa” họ theo cách mà Phao-lô đã làm. Bạn đang làm điều bất công với các tín hữu đồng lao của mình khi dạy họ rằng sinh hoạt trong Đạo tương đương với sự trưởng thành của người theo Chúa. Đừng nghỉ ngơi cho đến khi những người xung quanh bạn trở nên “hoàn hảo” trong Chúa Giê-su Christ. Nếu Chúa đã đặt những tín hữu mới dưới sự chăm sóc của bạn, bạn có nghĩa vụ phải “ở với họ” cho đến khi họ đạt đến sự trưởng thành của người theo Chúa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN