Bài 166: Quyền năng của Chúa Giê-xu

482

Đọc Mác 1:21-39

Câu căn bản: Mọi người kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo. (Câu 22).

Suy niệm: Chúa Giê-xu dạy gì? Có thẩm quyền là thế nào? Chúa nói về phương cách tiếp cận với Đức Chúa Trời cho được thay đổi và vào nước trời. Chúa tác động đến quyền lực của ma quỷ, và khó khăn của đời người.

Ma quỷ đang chủ trì trong một nạn nhân, thấy Chúa giảng dạy trong hội đường hôm ấy đã hốt hoảng kêu lên: ‘Giê-xu người Na-xa-rét ơi? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.’ Gia-cơ xác nhận: Ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời và run sợ.

Tuy nhiên nhiều người dại dột, ngày nay, sau hơn hai nghìn năm vẫn còn phủ nhận Chúa, với thẩm quyền của Ngài ! Vì họ chưa thoát khỏi quyền lực của ma quỷ. Họ cần nghe lời Chúa: ‘Im ngay ! Hãy ra khỏi những người này !’

Mọi người trong hội đường hôm ấy nói: ‘Ngài ra lệnh cho cả tà linh, và chúng cũng phải tuân theo !’ Đó là thẩm quyền hay quyền năng của Chúa Giê-xu. Ngày nay quyền năng ấy vẫn tác động khi con dân Chúa tin và nhận.

Quyền năng Chúa tác động trên tà linh, nhưng giải trừ cả những khó khăn mà con người gặp phải, như bệnh tật chẳng hạn. Câu 30 và 31: ‘Bà gia của Si-môn đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền thưa với Ngài về bệnh trạng của bà. Chúa đến gần, cầm tay đỡ bà dậy; bà hết sốt và bắt đầu phục vụ mọi người’

Kết quả là: ‘Người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Chúa Giê-xu. Cả thành tụ họp trước cửa. Ngài chữa lành nhiều người đau yếu mc đủ các chứng bệnh khác nhau,và đuổi nhiều quỷ…’

Bạn thì sao? Bạn có tin vào Chúa Giê-xu và quyền năng của Ngài hay không?

Nguyễn Sinh