Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 37: Sức Mạnh Của Việc Bền Tâm Cầu Nguyện

Bài 37: Sức Mạnh Của Việc Bền Tâm Cầu Nguyện

Bài 37: Sức Mạnh Của Việc Bền Tâm Cầu Nguyện

Lu-ca 18:1-8

Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà góa, đến thưa quan rằng: Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu. Nhưng kế đó, người tự nghĩ rằng: Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà góa nầy khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?

Đây là câu chuyện Chúa kể để dạy các môn đệ về kiên trì cầu nguyện.

Ngay câu đầu tiên đã nói đến mục đích Chúa kể câu chuyện này, đó là: Để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong số những người tin Chúa có những người siêng năng cầu nguyện, những người ít cầu nguyện, và những người coi việc cầu nguyện là khó khăn. Nhưng xưa nay cũng có nhiều người than rằng, đã cầu nguyện nhiều mà không thấy Chúa đáp lời. Câu chuyện Chúa kể là để giải đáp cho những người cho rằng Chúa chậm trễ trả lời hay không trả lời.

Chúa đưa ra một hình ảnh quen thuộc, đó là một vị có uy quyền xét xử nhân dân trong vùng để lên án buộc tội hay tha cho người nào. Hình ảnh này hơi quá đáng, vì vị quan ấy không kính thờ Chúa và không nể vì ai cả. Nhân vật thứ hai là một bà góa nghèo đến xin quan xét xử vì bị người ức hiếp. Chính vì bà góa này nghèo nên chỉ biết kêu xin chứ không thể hối lộ cho quan được. Ông quan không muốn đếm xỉa đến lời kêu gào của một mẹ góa nghèo, nên cứ lờ đi. Nhưng bà này tiếp tục quỳ trước cửa quan từ ngày này sang ngày khác để xin xét việc. Ông quan dù rất ghét, nhưng không muốn bị quấy rầy mãi, đã bằng lòng xét xử và phạt kẻ làm hại người góa bụa đó. Chúa kết luận rằng: Vì bị quấy rầy lâu mà viên quan vô đạo kia còn phải can thiệp cho khỏi bị làm phiền, huống chi Chúa là Đấng chí công và tình thương vô biên lại không nghe lời kêu xin của con dân Ngài hay sao.

Những người kêu cầu Chúa được gọi là: Những kẻ được Chúa chọn, và ngày đêm kêu xin Chúa thương. Đây là những người được Chúa lựa chọn, là con dân của Ngài, nhưng có nhu cầu xin Chúa đêm ngày xét xử và cứu độ. Chúa không nêu lên các lý do kêu xin, nhưng nói rằng: Ngài không chậm chạp đến cứu họ. Và câu tiếp theo Chúa nói: Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Đến cứu và vội vàng xét lẽ công bình là nhiệm vụ của một vị thầm phán, quan tòa xét xử. Vì Chúa là Đấng công chính thánh thiện, chắc chắn sẽ nghe những lời cầu xin của con dân Ngài mỗi ngày.

Câu hỏi đặt ra là: tại sao Chúa chậm trễ. Một trong những mục đích huấn luyện của Chúa là dạy người biết phương pháp cầu nguyện, phương pháp trong giai đoạn này rất đơn giản, đó là: Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt.

Cầu nguyện luôn về một vấn đề tức là kiên trì cầu nguyện

Trong tất cả những điều huyền nhiệm về cầu nguyện thì nhu cầu phải kiên trì cầu nguyện là huyền nhiệm nhất. Vì tại sao Chúa thương yêu đến thế và luôn ban phúc lành lại để cho con cái Ngài cầu nguyện lâu thế, có khi từ năm này qua năm khác rồi mới trả lời cầu nguyện, khó hiểu thật. Kiên trì cầu nguyện cũng là một việc khó làm nhất đối với người tin Chúa. Vì sau khi đã cầu nguyện dai dẳng mà vẫn chưa được trả lời, điều dễ nhất đối với sự lười biếng của con người, dù đã tỏ ra tin Chúa và hết lòng thuận phục Ngài là nghĩ rằng nên ngưng cầu nguyện, vì Chúa có thể có lý do bí mật nào đó nên mới giữ lại sự trả lời cho điều mình cầu xin.

Một lần nữa, điều khó khăn này chỉ đức tin mới thắng được mà thôi. Vì một khi đức tin đã đặt vững trên lời Chúa hứa và nhân danh Chúa Giê-xu mà khẩn nguyện cũng như thuận phục theo chỉ đạo của Thánh Linh để tìm theo ý Chúa và tôn quý Ngài hơn cả trong khi cầu nguyện, thì người cầu nguyện không nản lòng vì sự trả lời chậm trễ. Qua lời Kinh Thánh, chúng ta biết rằng sức mạnh của lời cầu nguyện bằng lòng tin không gì có thể chống lại được, và đức tin thật không bao giờ bị bất mãn.

Đức tin cũng ví như nước vậy.  Nước là một loại sức mạnh không gì chống đỡ được, nhưng phải tập trung, phải phối hợp cho đến khi tạo thành một dòng thác, mới thấy sức mạnh.  Đức tin cũng vậy, nhiều lời cầu nguyện tạo nên sức mạnh, cho đến khi Chúa nhìn xuống và thấy đã đúng mức, thì giải đáp ban cho.

Một điều ta cần nhớ là không có một lời cầu nguyện nào không tạo được hiệu quả trên trời, nhưng có ảnh hưởng và thu góp lại để đưa đến một câu trả lời đúng thời điểm đối với người kiên trì cầu nguyện cho đến cuối cùng.

Áp-ra-ham ngày xưa chờ đợi bao nhiêu năm hi vọng và thất vọng, thế rồi nhờ đức tin và kiên trì đã hưởng lời hứa. Ta để ý đến câu 7 Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Câu này cho thấy rằng Chúa biết và nghe lời kêu nài của con dân Chúa, và Ngài sẵn sàng ban cho điều họ kêu xin. Chúa không những sẵn sàng mà còn sốt sắng ban cho nữa.

Nhưng nếu Chúa luôn sẵn sàng ban cho và quyền năng Chúa vô hạn thì tại sao sự trả lời thường đến chậm như vậy? Và tại sao con dân Chúa thường phải chịu đau đớn, khó khăn và kêu khóc đêm ngày lâu dài? 

Ta hãy xem trường hợp bác nông phu làm lụng khó nhọc, phải chờ cho được những cơn mưa mới mong lúa xanh tốt. Người ấy trông mong mùa gặt, nhưng phải chờ đúng nắng, mưa và phải kiên nhẫn. Thường thì trẻ con mới vội hái trái cây chưa chín, người nông phu biết đúng lúc gặt hái, và luôn có được quả trái thơm ngon. Con người trong bản chất cũng theo định luật tăng trưởng dần dần, là định luật chung cho mọi sinh vật. Chính Chúa Cha là Đấng cầm cân nẩy mực trong thời tiết và mùa màng, Đấng duy nhất biết khi nào một tâm hồn hay một hội thánh chín mùi trong đức tin để nhận và giữ được ân phúc. 

Tới đây chúng ta thấy có quan hệ giữa đức tin và kiên nhẫn; chờ đợi và vội vàng ban cho. Do đức tin vào lời hứa của Chúa, chúng ta cầu xin Chúa. Đức tin bám chặt và nắm lấy sự trả lời theo lời hứa như một quá trình tâm linh vô hình, rồi vui mừng và ca ngợi. Nhưng có sự khác biệt giữa đức tin bám chặt vào lời hứa và biết có câu trả lời, với đức tin rõ hơn, đầy đủ hơn và chín mùi hơn để nhận lời hứa trong kinh nghiệm hiện tại. 

Chính là thái độ kiên trì nhưng tin tưởng và ca ngợi mà tâm hồn ta hợp nhất với Chúa để bước vào nhận lấy phước hạnh trong Ngài. Đó chính là lúc ta phải yên lặng, kiên trì và quyết tâm cầu nguyện và ca ngợi cho đến khi nhận được phước hạnh.

Điều nguy hại trong kinh nghiệm cầu nguyện kiên trì là sự cám dỗ nghĩ rằng, có lẽ không phải ý Chúa cho mình nên bỏ cuộc cầu xin. Nếu chúng ta cầu nguyện theo lời hứa của Chúa, dưới sự chỉ đạo của Thánh Linh, thì đừng chiều theo những ý nghĩ này. Hãy chờ đợi Chúa. Chúa cần thời gian làm việc với chúng ta. Nếu chúng ta dành thời gian cho Chúa, tức là thời gian tương giao mỗi ngày, để Chúa thực hiện ảnh hưởng của sự có mặt của Ngài trên chúng ta, và cứ tiếp tục như thế trong thời gian tiếp tục đợi chờ, cho đức tin được chứng nghiệm và tràn ngập con người chúng ta, thì chính Chúa sẽ dẫn chúng ta từ đức tin đến tầm nhìn, và chúng ta sẽ thấy vinh quang của Chúa. Đừng để sự chậm trễ trả lời làm lòng tin nao núng. Nên nhớ rằng mỗi lời cầu nguyện bằng lòng tin đưa đến một bước gần hơn tới chiến thắng sau cùng. Mỗi một lời cầu nguyện giúp cho quả trái thêm chín mùi và đưa chúng ta đến gần và dường như cho mức độ cầu nguyện thêm đầy đủ hơn. Thưa bạn là con dân Chúa, hãy tiếp tục kêu cầu Chúa, Ngài vẫn nghe bạn, nhưng phải có thời gian, phước hạnh sẽ phong phú, đầy đủ và chắc chắn. Bạn cần nhớ câu: Chúa sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ.

Phước hạnh của việc kiên trì cầu nguyện không thể nào nói hết được. Nhất là cầu nguyện bằng đức tin. Vì khi cầu nguyện như thế ta phải khám phá ra tội lỗi và xưng nhận cũng như bằng lòng từ bỏ những gì ngăn cản phước hạnh Chúa ban; những gì không phù hợp với ý chỉ của Chúa. Việc cầu nguyện làm ta gần Chúa hơn và được Chúa dạy cách cầu nguyện để sao cho đời sống ta gần với Thánh Linh của Chúa hơn.

Bạn tín hữu, hãy giành thời gian cho Chúa, Chúa sẽ làm cho hoàn hảo những gì liên quan đến bạn.

Hãy cầu nguyện kiên trì, dù cho chính mình hay cho người khác. Mọi nỗ lực cho thân xác hay tâm hồn đều cần thời gian và sự cố gắng, phải bỏ sức ra mà hành động. Vì ai cũng biết rằng tự nhiên phát lộ những bí mật và kho báu cho những ai chuyên cần và lao động. Hạt giống ta gieo trên đất trời, những nỗ lực ta bỏ ra, và ảnh hưởng ta tìm cách thực hiện đều cần toàn thể con người của ta: ta phải chuyên tâm cầu nguyện, Nhưng hãy nắm lấy niềm tin rằng đến đúng thời điểm ta sẽ gặt hái, chúng ta sẽ không thất vọng đâu.

Lạy Chúa! Xin dạy con biết đường lối Ngài và đức tin vào câu mà Chúa Giê-xu đã dạy, đó là: Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Xin cho con nắm lấy lời Chúa hứa để nhận được điều con tin. 

Phương Pháp Cầu Nguyện
Nguyễn Sinh Biên Soạn

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN