Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 31/08: NHỮNG ĐỘNG LỰC

TNHN 31/08: NHỮNG ĐỘNG LỰC

NHỮNG ĐỘNG LỰC

Chúa Giê-su hỏi: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” 
Mác 10:51

Thật khó có thể tin là Chúa lại phải hỏi chúng ta rằng Ngài có thể làm gì cho chúng ta. Tuy nhiên, đó là câu hỏi mà đôi khi chúng ta phải trả lời. Ba-ti-mê bị mù, và anh ta biết chính xác điều anh ta muốn Chúa Giê-su làm cho anh: là phục hồi thị lực cho mình. Nhưng Ba-ti-mê nhận được còn nhiều hơn sự sáng mắt của thân thể. Anh đã nhận được ơn cứu rỗi, vì Chúa Giê-su biết lòng thành tín của Ba-ti-mê. Ngay tức khắc Ba-ti-mê đã sử dụng ân tứ của mình để trở thành một người bước theo Chúa Cứu Thế.

Chúa Giê-su cũng hỏi Gia-cơ và Giăng: họ muốn Ngài làm gì cho họ. Họ đã xin hai địa vị nổi bật nhất trong vương quốc của Ngài. Lần này, Chúa Giê-su đáp rằng Ngài không thể ban cho họ điều họ yêu cầu. Lời cầu xin của họ xuất phát từ tấm lòng ích kỷ, và nó đã gây chia rẽ giữa vòng các bạn đồng môn (Mác 10:41).

Chỉ khi nào chúng ta cầu xin theo ý muốn của Chúa thì Ngài mới vui lòng chuẩn nhận lời cầu xin của chúng ta (Giăng 15:16). Chúng ta sẽ không thấy lời cầu xin của mình được đáp ứng nếu chúng ta xin một cách ích kỷ (Gia-cơ 4:3). Nếu Chúa vẫn không ban cho những gì chúng ta cầu xin, chúng ta cần phải đánh giá lại những lời cầu nguyện của mình. Các động lực của chúng ta có ích kỷ không? Chúng ta có cầu xin điều quá thấp so với những gì Chúa muốn ban cho không? (2 Các Vua 13:19; Ê-phê-sô 3:20). Lời cầu xin của chúng ta có xứng đáng để dâng lên vị Thiên Chúa mà chúng ta được đến gần không? Chúng ta có thiếu lòng tin mà Chúa đòi phải có để ban cho chúng ta những gì chúng ta ước ao không? (Ma-thi-ơ 17:20). Có tội lỗi nào chưa được xưng ra không? (Ê-sai 1:15). Thiên Chúa lấy làm vui thích khi đáp ứng lời cầu xin của chúng ta (Ma-thi-ơ 7:7). Nếu chúng ta cầu xin theo ý muốn của Ngài, thì giống như Ba-ti-mê, chúng ta còn nhận được nhiều hơn những gì chúng ta đã lường trước! (Giê-rê-mi 3:3) 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN