Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 70: Hổ Thẹn Chăng?

Bài 70: Hổ Thẹn Chăng?

Bài 70: Hổ Thẹn Chăng?

Đọc Rô-ma 1:16-17

Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hi Lạp. Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin.”

Câu căn bản: Thật vậy tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do-thái, sau là người Hi-lạp. (Câu 16).

Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô không nói về tôn giáo hay Đạo Tin Lành, nhưng nói về Tin Lành hay Tin Mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Sứ đồ Phao-lô không hổ thẹn về Tin Lành vì Tin Lành là quyền năng giải cứu mọi người tin ra khỏi tội ác. Ngoài Tin Lành, không có thần linh nào có quyền năng giải cứu đó, dù cho con người thành tâm đến đâu.

Tin Lành là phương án giải quyết vấn đề tội ác của con người trước cơn đoán phạt của Thượng Đế. Phương án này tác dụng khi tội nhân bằng lòng xác nhận niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã vào đời hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho con người.

Tin Lành là ơn cứu độ của Chúa ban cho loài người để thoát khỏi tội ác và hậu quả của tội mà hưởng sự sống vĩnh hằng. Đó là tin mừng mà sứ đồ Phao-lô được kêu gọi để rao truyền, vì vậy ông nhiệt tâm thực hiện mà không hổ thẹn.

Nhiều người ngày nay tin Chúa qua một buổi truyền giảng Tin Lành, nhưng sau đó bị gia đình làm khó dễ, bè bạn chê cười, xã hội ruồng bỏ, sinh ra hổ thẹn khi xưng nhận mình là người tin Chúa. Như thế là chưa hiểu rõ Tin Lành là quyền năng của Chúa ban cho người tin nhận Ngài để được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ và trở thành con dân của Chúa và gia nhập vào đại gia đình của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành để các bạn đó đứng vững trong đức tin và học KinhThánh để hiểu rõ hơn về Chúa và về đức tin để không bao giờ phải hổ thẹn.

Nhiều người tin Chúa cũng hổ thẹn vì nhà thờ Tin Lành nhỏ bé, tín hữu thưa thớt. Đây cũng là chưa hiểu rõ về Tin Lành và đức tin của mình. Vì Tin Lành là quyền năng của Thượng Đế để cứu những ai tin nhận Chúa Giê-xu, chứ không phải ngôi giáo đường hay số tín hữu trong một nhà thờ. Câu Kinh Thánh căn bản hôm nay xin đọc lại và tái xác định niềm tin để sẽ không bao giờ phải hổ thẹn.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN