Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuNghiên Cứu Kinh ThánhĐiều bạn cần biết về Lễ Ngũ Tuần

Điều bạn cần biết về Lễ Ngũ Tuần

Công Vụ Các Sứ Đồ 2 là một trong những đoạn cao trào trong toàn bộ Kinh Thánh – đỉnh cao của lịch sử cứu chuộc:

“Đến ngày Lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1–4)

Lễ Ngũ Tuần chắc chắn là quan trọng về mặt lịch sử, nhưng liệu Lễ này còn giá trị tâm linh đối với tín đồ ngày nay không? ”

Chắc chắn có! Cơ Đốc nhân kỷ niệm Lễ Ngũ Tuần nhằm lưu giữ lời dạy quan trọng trong Kinh Thánh: gây dựng đời sống tín đồ và tiếp tục hoàn thành Đại Mạng Lệnh trong thời đại chúng ta.

Lễ Ngũ Tuần năm 2022 rơi vào ngày 5 tháng 6. Hãy cùng xem xét ý nghĩa của Lễ Ngũ Tuần và 5 lẽ thật mà mọi tín đồ nên biết về Lễ Ngũ Tuần.

  1. Lễ Ngũ Tuần kỷ niệm sự chu cấp của Đức Chúa Trời.

Tên tiếng Hy Lạp (có nghĩa là “ngày thứ 50” sau lễ Phục Sinh) trong tiếng Do Thái là “Shavuoth”.

“Shavuoth” là lễ kỷ niệm “hoa quả đầu mùa” Đức Chúa Trời ban trong đầu mùa gặt lúa mì, được truyền cho Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:22-43. Sự kiện này ngày nay vẫn xảy ra ở Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se nhắc dân Y-sơ-ra-ên nhớ rằng mọi sự họ có đều do tay Ngài ban cho.

Vào Lễ Ngũ Tuần, Chúa Nhật thứ bảy sau Lễ Phục Sinh, 50 ngày sau khi Chúa Jêsus sống lại vinh hiển, Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống đã giáng xuống trên các môn đồ như lời Ngài hứa, và ban cho họ sứ mệnh trên toàn thế giới. Đức Thánh Linh đã hà hơi và biến đổi họ, thể hiện mục đích của Lễ Ngũ Tuần bằng các dấu kỳ phép lạ ngày đó, để tiếp tục phấn hưng, thúc đẩy Đại Mạng Lệnh của Đấng Christ qua các thế hệ kế tiếp theo cho đến khi Ngài tái lâm.

Lễ Ngũ Tuần nhắc nhở chúng ta rằng Chúa sẽ hoàn thành những gì Ngài đã bắt đầu. Chúng ta là phương tiện, nhưng Đức Chúa Trời vừa là động lực ban đầu, vừa là Đấng sẽ hoàn tất công trình cứu chuộc.

Đây là đặc điểm tuyệt vời đầu tiên của Lễ Ngũ Tuần mà chúng ta không được bỏ lỡ: Lễ Ngũ Tuần kỷ niệm sự chu cấp của Đức Chúa Trời trong cuộc sống chúng ta. Nhờ ân điển, Ngài cứu chúng ta, giữ gìn chúng ta bằng những lời hứa Ngài, và bởi quyền năng vinh hiển, Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại từ cõi chết.

Bây giờ, hãy đi sâu vào lý do tại sao Lễ Ngũ Tuần lại quan trọng.

  1. Lễ Ngũ Tuần ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh.

50 ngày sau khi Đấng Christ phục sinh, Thánh Linh Đức Chúa Trời hằng sống đã đến trên các môn đồ, ban sứ mệnh cứu chuộc trên toàn thế giới. Phi-e-rơ đã đứng lên rao giảng vào ngày vinh quang đó, khi Hội Thánh được ban cho quyền năng để hoàn thành sứ mệnh Đấng Christ. Và khi Phi-e-rơ rao giảng, ông trích dẫn Giô-ên Chương 2:

“Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng:

 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt,

 ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt;

 Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri,

 Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ,

 Và các người già cả sẽ có chiêm bao.

 Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta,

 Chúng nó đều nói lời tiên tri;

 Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời,

 Và dấu lạ ở dưới đất;

 Tức là máu, lửa, và luồng khói;

 Mặt trời sẽ biến nên tối tăm,

 Mặt trăng hóa ra máu,

 Trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến;

 Vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:16-21)

Lễ Ngũ Tuần ứng nghiệm những lời tiên tri xưa trong Kinh Thánh. Phi-e-rơ nói rằng Lễ Ngũ Tuần sau này sẽ mang lại vô số biến động lớn trong vũ trụ, do Đức Thánh Linh ban quyền năng cho các môn đồ.

Khi tụ họp trong Hội Thánh, khi sống trong cuộc đời, khi hướng dẫn gia đình bước đi trong tin kính, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời Toàn năng đang hoàn thành sứ mệnh cứu chuộc của mọi thời đại bằng cách trao quyền năng cho dân sự Ngài để hoàn thành Đại Mạng Lệnh. Mọi điều này đã được tiên tri trong Cựu Ước và bày tỏ trong Tân ước vì vinh quang Đức Chúa Trời và lợi ích của chúng ta, cũng như để cứu rỗi hàng triệu linh hồn.

  1. Lễ Ngũ Tuần hoàn thành lời hứa của Chúa Jêsus.

Bác sĩ Lu-ca đã viết sách Công Vụ Các Sứ Đồ với độ chính xác giống như y học.

Chương 1 công bố mệnh đề trung tâm, từ đó các cột mốc luận điểm liên tiếp được triển khai. Việc làm của các sứ đồ, môn đồ đã hoàn thành lời hứa và kế hoạch của Đấng Christ Phục Sinh:

“Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:4-8)

Do đó, Đấng Christ đã lập nên nền tảng Hội Thánh trên toàn thế giới: chúng ta thực sự đang thực hiện sứ mệnh Đức Chúa Trời giao – đi đến tận cùng trái đất, rao truyền danh vinh hiển năng quyền của Đấng Christ cho mọi người.

  1. Lễ Ngũ Tuần là ngày khai mạc sứ mạng của Chúa trên toàn thế giới.

Đây là một phép ví von ấn tượng: Lễ Ngũ Tuần chính là “Khai sinh của Hội Thánh”. Mặc dù ngày Hội Thánh công khai bày tỏ Đấng Christ với thế giới là ngày cực kỳ quan trọng, nhưng Lễ Ngũ Tuần không thực sự là ngày khai sinh Hội Thánh. Hội Thánh là hội chúng bao gồm tất cả dân sự Đức Chúa Trời, nghĩa là cả những người tin theo Cựu Ước. Chẳng phải Ê-tiên đã nói đến “hội chúng tại nơi hoang mạc” khi mô tả Môi-se và dân Chúa sao?

“Chính ông là người đã ở giữa hội chúng tại nơi hoang mạc cùng với thiên sứ, đấng phán với ông trên núi Si-na-i và với các tổ phụ chúng ta; và ông cũng nhận lấy những lời sự sống để trao lại cho chúng ta” (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:38 BTTHĐ)

Đức Thánh Linh đã trải qua khắp các Hội Thánh từ Tiểu Á sang Châu Âu, đến Quần đảo Anh, băng qua đại dương đến Tân thế giới, và từ đó đến tận cùng trái đất. Chúng ta đã chứng kiến những cuộc phục hưng huy hoàng đang diễn ra ngay cả ngày nay ở Châu Phi, Ấn Độ và Trung Quốc. Chúng ta biết được Đức Thánh Linh đang liên tục hành động trên khắp trái đất, và có lẽ Trung Đông là tâm điểm tiếp theo được Ngài phục hưng.

Mỗi người chúng ta đều được tái sinh vào vương quốc Đức Chúa Trời qua việc làm lạ lùng của Đức Thánh Linh. Công việc của Hội thánh là thực hiện sứ mệnh của Đức Chúa Trời trên thế giới. Và điều này được hoàn thành nhờ quyền năng Thánh Linh qua việc truyền giáo trên toàn thế giới. Lễ Ngũ Tuần là ngày khai mạc cho công việc vinh quang này.

  1. Lễ Ngũ Tuần đảo ngược lời nguyền Ba-bên.

Nhân loại đã một lần sụp đổ khi bị phân tán thành ngôn ngữ khác nhau, bị chia cắt do khoảng cách, văn hóa và nhiều nguyên nhân gây mất đoàn kết khác.

“Bấy giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Giê-ru-sa-lem. Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng sốt vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ rất ngạc nhiên và hỏi nhau: “Tất cả những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê sao?”(Công Vụ Các Sứ Đồ 2:5–6).

Tiến sĩ R.C. Sproul viết: “Khi ngôn ngữ của con người bị phân chia thành nhiều thứ tiếng và phương ngữ khác nhau tại tháp Ba-bên (Sáng Thế Ký 11:1–9), nguy cơ bất đồng và xung đột giữa các dân tộc trên thế giới càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên, sự phán xét này không phải là sự phán xét cuối cùng Chúa dành cho loài người”. 

Những người dân nói các thứ tiếng khác nhau trên khắp Đế quốc La Mã đã tập hợp nhau vào Lễ Ngũ Tuần. Sau đó, quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh giúp tất cả mọi người được nghe rao giảng Phúc Âm bằng chính ngôn ngữ của họ. Điều này đã đánh dấu sự đảo ngược hoàn toàn của lời nguyền Ba-bên.

Quả thật, trong Đấng Christ, những lời nguyền cho sự sa ngã nay đã bắt đầu đảo ngược hoàn toàn. Và chúng ta đang tiến tới ngày Đấng Christ trở lại vinh quang.

Lễ Ngũ Tuần là một cột mốc quan trọng trong lịch sử cứu chuộc của Hội Thánh trên toàn thế giới.

Đó là ngày Đức Thánh Linh bày tỏ sự chu cấp của Đức Chúa Trời, lời tiên tri của Cựu Ước, lời hứa của Đấng Christ. Lễ Ngũ Tuần, cũng như mỗi ngày chúng ta sống, là một cơ hội để tái định hướng cuộc đời chúng ta để sống cho sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Khi biết tận dụng quyền năng Đức Chúa Trời ban cho mình trong Đấng Christ, chúng ta sẽ càng tiến gần hơn tới điểm hoàn thành của Đại Mạng Lệnh. Khi ấy, chúng ta hát bài Thánh Ca thiêng liêng tuyệt vời: “Nguyện xin Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong tôi!”

Bài: Dr. Michael A. Milton; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/special-coverage/pentecost/things-to-know-about-pentecost.html)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN