Đức Thánh Linh Có Cần Được Quan Tâm?

Khi đọc sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Cơ Đốc nhân thường chú ý đến Chúa Cha Toàn Năng, Đấng tạo dựng trời và đất, và Cứu Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta. Nhưng khi nhắc đến Đức Thánh Linh, chúng ta thường chỉ đơn giản “tôi tin Thánh Linh”. Đành rằng các tín điều và lời chứng sau này nói về Thánh Linh nhiều hơn, nhưng hầu hết vẫn chỉ tập trung vào Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Cơ Đốc giáo truyền thống ngày nay đã quan tâm nhiều hơn vào bản thể và công việc của Đức Thánh Linh. Một số hệ phái chỉ tập trung tìm kiếm ân tứ Đức Thánh Linh và phần lớn Cơ Đốc nhân tập chú Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Thậm chí vào những năm 1980, 2 nhà nghiên cứu thần học đã viết cuốn sách có tên “Đức Thánh Linh: Thành viên “e thẹn” trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời”. Đức Thánh Linh có thật như vậy không? Chúng ta nên chú tâm đến Ngài như thế nào trong lời cầu nguyện, sự thờ phượng và lòng tôn kính? Thánh Linh có muốn chúng ta tập chú vào Ngài không?

Hiệp nhất với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải thừa nhận rằng Đức Thánh Linh thường bị hiểu lầm. Trong cuộc khảo sát của Ligonier năm 2014, 50% nhà truyền đạo nghĩ rằng Đức Thánh Linh giống như một thế lực hơn là một thực thể. Con số này không hề cải thiện trong những năm sau đó. Đức Thánh Linh không phải là một sức mạnh thần bí liên kết vũ trụ với nhau. Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Thánh Linh là Đấng thiêng liêng luôn hành động, tham gia xuyên suốt vào sứ mệnh Đức Chúa Trời dành cho thế gian.

Là một trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh san sẻ cùng một ý muốn thiêng liêng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hơn thế nữa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh cũng san sẻ những công việc như nhau. Khi Chúa Cha làm việc, Chúa Con và Đức Thánh Linh cũng đồng công. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Cha hay Đức Thánh Linh cũng nhập thể, nhưng có nghĩa là cả Ba Ngôi đều làm việc trong sự nhập thể. Theo Adonis Vidu, Ba Ngôi “san sẻ cùng một bản thể, và do đó cùng đồng công với nhau”. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Cha sẽ làm việc, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh cũng hành động với Người.

Do đó, việc thờ phượng và cầu nguyện với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con không thể rời khỏi việc thờ phượng và cầu nguyện với Đức Thánh Linh. Dù vậy, Phúc Âm Giăng vẫn nói về Đức Chúa Con tôn vinh Đức Chúa Cha (Giăng 13:31; 17:1), và cả Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh tôn vinh Đức Chúa Con (Giăng 13:31; 16:14; 17:1) . Vậy ai tôn vinh Đức Thánh Linh? Ngài muốn được tôn vinh ra sao?

Món quà giao ước mới của Đức Chúa Trời

Sứ mệnh của Thánh Linh trong kế hoạch cứu chuộc là hướng mọi người về Chúa Jêsus. Nhưng sứ mệnh này không hạ Ngài xuống mà càng chứng tỏ sự hiệp một trọn vẹn của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus nói về Đức Thánh Linh trong Giăng 16:14: “Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi”.

Ở đây Chúa Jêsus đang đề cập đến nguồn cảm hứng của Tân Ước, phần lớn được viết bởi các sứ đồ. Kinh Thánh cho biết Thánh Linh là tác nhân trực tiếp định hình nên Tân Ước. Phi-e-rơ nói rằng điều tương tự đã xảy ra trong Cựu Ước: “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (2 Phi-e-rơ 1:21). Đức Thánh Linh là tác nhân chính và là tác giả của cả Kinh Thánh. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến Ngài đáng được chúng ta quan tâm và tôn thờ.

Chúng ta không chỉ nên chú ý đến Đức Thánh Linh vì Ngài là Ngôi Ba Đức Chúa Trời và là tác giả của Kinh Thánh. Trong cuộc sống hàng ngày, Chúa kêu gọi chúng ta nương cậy vào Đức Thánh Linh. Khi tin nhận Chúa Jêsus, chúng ta nhận được ân tứ Thánh Linh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38). Đây là lý do khiến giao ước mới trở nên tuyệt vời: tất cả dân sự Đức Chúa Trời đều nhận được ân tứ Thánh Linh, được trang bị cho sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

Nếu bạn là con dân Chúa, bạn cũng sẽ nhận lãnh và thể hiện công việc của Thánh Linh khi Ngài ban cho bạn năng lực để hoàn thành sứ mệnh. Bước đi hàng ngày trong sự vâng lời Đức Chúa Jêsus, yêu thương nhau, và đến với nhau như Hội Thánh tìm cách tiếp cận các quốc gia… đó chính là công việc kỳ diệu Đức Thánh Linh. Mọi Cơ Đốc nhân có thể dựa vào lẽ thật này – bởi vì chúng ta tin Đức Thánh Linh, và tin rằng theo giao ước mới, tất cả dân sự Đức Chúa Trời đã được ban Đức Thánh Linh.

Tìm kiếm năng quyền Thánh Linh

Chúng ta có thể thấy rõ quyền năng biến đổi của Thánh Linh trong Rô-ma 8. Phao-lô viết: “Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt” (Rô-ma 8:3). Nhờ công việc này, chúng ta bước đi theo Thánh Linh và không còn bị xác thịt ràng buộc (Rô-ma 8:12–15). Có Thánh Linh, chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi.

Phao-lô tiếp tục: “Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống” (Rô-ma 8:13). “Làm cho chết các việc của thân thể” là công việc “được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt” (Rô-ma 8:14). “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài” (Rô-ma 8:29).

John Calvin nói: “Sự phát triển đức tin của mỗi người là công việc thầm lặng của Thánh Linh”. Nhưng công việc thầm lặng của Thánh Linh không khiến chúng ta trở nên bị động. Rô-ma 8, và các phân đoạn tương tự chỉ ra rằng chúng ta có thể chủ động cầu xin Đức Thánh Linh nâng đỡ và khiến chúng ta trở nên giống Chúa Jêsus. Chúng ta không thể được biến đổi nên giống Chúa Jêsus nếu không chủ động nương nhờ Thánh Linh. Vì vậy, cầu xin Đức Thánh Linh đổ đầy và ban năng quyền để chúng ta chiến đấu với tội lỗi là điều đúng đắn cần làm. Chúng ta có thể cầu xin Ngài biến đổi mình ngày càng giống Chúa Jêsus.

Quan tâm thích đáng 

Chúng ta có nên cầu nguyện với Đức Thánh Linh không? Chắc chắn có. Khi tuyên xưng niềm tin vào Đức Thánh Linh, chúng ta khẳng định vị thế thiêng liêng và bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Chúng ta cũng xưng nhận Ngài ban quyền năng cho mọi môn đồ để phát triển giống như Đấng Christ, vì vậy chúng ta có thể nương cậy nơi Ngài để được giúp đỡ hàng ngày, thậm chí trong từng khoảnh khắc.

Ngay cả khi quan tâm đến Thánh Linh, chúng ta cũng đừng nên quên Giăng 16:14: Đức Thánh Linh tôn vinh Chúa Jêsus.Cũng không nên quên rằng Chúa Jêsus dạy chúng ta cầu nguyện “Lạy Cha chúng tôi” (Ma-thi-ơ 6:9). Vì vậy, nếu chỉ cầu nguyện với Đức Thánh Linh hoặc chỉ chú trọng việc tôn vinh Thánh Linh, điều này sẽ không phù hợp với thông điệp nhấn mạnh trong Tân Ước về vai trò của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh trong kế hoạch cứu chuộc. 

Chúng ta phải thường xuyên cầu xin Đức Chúa Cha biến đổi chúng ta trở nên giống như Con Ngài. Nhưng ngay cả lúc ấy, hãy nhớ rằng lời cầu nguyện này sẽ không được ứng nghiệm nếu Đức Thánh Linh không làm việc.

Vì vậy, hãy dành sự quan tâm thích đáng cho Đức Thánh Linh. Trong kỷ nguyên giao ước mới vinh hiển, chính Đức Thánh Linh ban cho chúng ta năng quyền trong sứ mệnh của Đấng Christ và biến đổi chúng ta trở nên giống như Đấng Christ. Chúng ta có thể cầu nguyện với Thánh Linh, tôn vinh Ngài và cầu xin năng quyền từ Ngài.

Bài: Chris Bruno; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/articles/does-the-holy-spirit-want-more-attention)