Hãy Lắng Nghe Nhiều Hơn Để Tránh “Họa Từ Miệng”

Nếu muốn sống một cuộc đời tốt đẹp, hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói. Ngay cả kẻ ngốc cũng được coi là khôn ngoan nếu biết giữ im lặng. Kinh Thánh dạy phải mau nghe, chậm nói và chậm giận (Gia-cơ 1:19). Chúa biết rằng khi cảm thấy bị xúc phạm, nhiều người không biết cách kiểm soát cảm xúc nên rất nhanh nóng giận, nhanh nói nhưng lại chậm nghe.

Chúng ta đến từ một quốc gia xinh đẹp với nhiều dân tộc. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nền văn hoá đa dạng không phải để đấu đá nhau, mà là để hợp nhất trong sự vinh hiển Ngài. Tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh Chúa và là “một thân” trong Ngài. Khi cảm thấy bị một người hoặc một nhóm người xúc phạm, chúng ta không được quên mệnh lệnh Chúa giao là chậm nói, mau nghe và chậm giận.

Chúa dạy chúng ta phải nhanh nghe, chứ không phải nhanh giận hay nhanh miệng. Khi tức giận, lời nói của bạn thường rất tiêu cực, và bạn chẳng lắng nghe ai cả.

Chúng ta học hỏi khi lắng nghe, không phải khi nói. Nếu chỉ để cảm xúc dẫn đường, chúng ta sẽ trở nên thiếu sáng suốt. Một lãnh đạo giàu cảm xúc nên cẩn thận những gì họ thốt ra. Khi cảm thấy về “lý” mình đang thua, chúng ta thường tìm cách nâng cao phần “tình” bằng cách đem quyền lợi số đông ra, nhằm đánh vào nỗi sợ hãi của dân chúng. 

Nỗi sợ lớn nhất của một dân tộc là nỗi sợ diệt chủng. Khi quyền lợi bị đe dọa, người ta thường dễ dàng bắt lấy cảm xúc và gạt bỏ lý trí. Nỗi sợ hiện diện khiến chúng ta bắt đầu làm mọi cách để sống sót và cho rằng “họ chống lại chúng ta”. Thái độ này sẽ dẫn những con người để cảm xúc chi phối đến chỗ suy tàn trước khi thảm họa thực sự xảy ra.

Tất cả chúng ta là một, không phải “chúng ta chống lại họ” hay “họ chống lại chúng ta”. Đức Chúa Trời không bao giờ để con dân Ngài hư vong, do đó, hãy bác bỏ mọi mối quan ngại rằng Hội Thánh, tập thể hay chính bản thân bạn đang bị đe dọa thảm bại. Hãy yêu thương nhau và từ bỏ những lý luận theo cảm xúc, thay vào đó hãy tôn trọng lý lẽ mà Chúa ban cho chúng ta.

Nhanh nghe (tinh thần sẵn sàng học hỏi), chậm nói (trao lợi thế cho người khác), chậm giận (kiềm chế cảm xúc của bạn); đó là cách chúng ta giao tiếp với mọi người, và luôn hiệp nhất bất kể điều gì xảy ra. Tuy khác dân tộc nhưng chúng ta là một! 

Bài: Cyrus Geoffrey Rod; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.ugchristiannews.com/listen-more-speak-less/)