Lớn Tiếng Ca Ngợi CHÚA PHỤC SINH!

Trong 3 ngày, những người theo Chúa Jêsus đã đi từ nỗi đau khôn tả đến niềm hân hoan chiến thắng khôn siết. Thập tự giá kêu vang “Kết thúc!” khiến họ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Nhưng sự phục sinh của Đấng Christ đã công bố “Bắt đầu!” mang lại lòng tự tin và can đảm. Bóng đêm nghi ngờ và tuyệt vọng bao phủ họ đã tan biến, nhường chỗ cho đức tin không gì lay chuyển được.

Liệu họ cảm thấy thế nào khi biết Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết? Đột nhiên niềm hy vọng sống dậy. Giờ đây mọi điều Ngài phán đã được xác minh là sự thật. Những gì họ luôn tin không phải là lời nói dối. Chúa đắc thắng trước sự chết đã khẳng định đức tin chắc chắn của họ, rằng Ngài là Đấng Mê-si.

Chúng ta tưởng niệm sự chết của Chúa Jêsus cách trang nghiêm, nhưng lễ Phục Sinh phải tràn ngập những tiếng vỗ tay, ca ngợi và hát vang như sấm rền. Mọi phước hạnh chúng ta nhận được qua thập tự giá đều được xác chứng bởi sự phục sinh. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Chúa Cha hài lòng với công việc chuộc tội Con đã làm thay chúng ta. Giờ đây, chúng ta an tâm rằng mọi vi phạm của mình đã được tha thứ, và chúng ta được an ninh đời đời trong Ngài.

Chúa Jêsus hứa rằng chúng ta cũng sẽ được sống lại và mặc lấy thân thể mới. Cái chết thể xác không thể giữ chân Ngài, cũng như không chế ngự được chúng ta. Vì Ngài đã đắc thắng sự chết, mọi môn đồ cũng sẽ được sống như Ngài — đời đời và bất hoại.

Cơ Đốc nhân chúng ta nên mừng lễ Phục Sinh với niềm hân hoan tột độ. Vì sự kiện này, cuộc đời chúng ta đã vĩnh viễn thay đổi. Chúng ta được biến đổi và có một cuộc sống mới. Chúng ta tin cậy vững vàng nơi Kinh Thánh vì quyền năng Đấng Christ đã đắc thắng cái chết sẽ làm ứng nghiệm mọi lời Chúa phán.

Dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/devotionals/easter-devotionals/resurrection-easter-devotional-march-7.html