Một bước đơn giản để yêu thương

Bước đi dễ dàng nhất để yêu thương là gì? Câu trả lời được tìm thấy trong 1 Ti-mô-thê 2:1–4. Sứ đồ Phao-lô mong muốn Cơ Đốc nhân giữ vững đức tin với “lương tâm tốt” (1 Ti-mô-thê 1:19).

Và để đạt được điều đó, Phao-lô thúc giục Cơ Đốc nhân “phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật” (1 Ti-mô-thê 2:1–4)

Cầu nguyện là điều cần thiết để chúng ta giữ lương tâm trong sạch và không để đức tin chìm đắm. Đây là một tuyên bố kết nối nhận thức và tình yêu dành cho những bậc cầm quyền toàn cầu, với sự bền đỗ trong đức tin. 

Lương tâm tốt là lương tâm không cắn rứt và chấp thuận những gì chúng ta làm. Phao-lô khuyên phải “cầm giữ đức tin và lương tâm tốt”, vì nếu làm những điều sai trái, lương tâm sẽ nói với bạn rằng: “mọi lời bạn nói tin cậy Đấng Christ và hy vọng nơi Đức Chúa Trời đều là dối trá, bởi vì nếu thực sự như vậy, bạn sẽ không tiếp tục làm những việc trái với lương tâm”. Từ đó, lương tâm bắt đầu “khoét lỗ” trong con tàu đức tin, và con tàu dần dần chìm xuống, đức tin bất chợt tan biến, bởi vì bạn đang liên tục làm trái với lương tâm mình.

Một trong hai điều bắt buộc phải xảy ra. Một là chúng ta giữ vững đức tin bằng cách thay đổi hành vi và lấp đầy những lỗ hổng lương tâm, hai là chúng ta tiếp tục làm trái lương tâm, đắm chìm vào sự bất tín và phạm thượng như Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ đã làm (1 Ti-mô-thê 1:19–20).

Giữ lương tâm thanh sạch 

Trong 1 Ti-mô-thê 2:1, Phao-lô khuyên rằng để giữ lương tâm thánh sạch, trước hết hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người.

Tại sao việc không cầu nguyện cho tất cả mọi người sẽ khiến lương tâm vấy bẩn và nhấn chìm đức tin của chúng ta? Đối với một Cơ Đốc nhân, điều gì khiến anh ta cắn rứt lương tâm trong mối quan hệ với mọi người? Kinh Thánh trả lời rất rõ câu hỏi này. Mọi sự dạy dỗ của Chúa được tóm gọn trong hai điều răn: hãy yêu Đức Chúa Trời hết lòng, và yêu người lân cận như chính mình.

Tóm lại, nếu một Cơ Đốc nhân không có tình yêu thương, lương tâm của anh ta sẽ trở nên ô uế. Đó là lý do chúng ta phải cầu nguyện cho người khác để giữ lương tâm trong sạch và giữ đức tin vững vàng. 

Có 3 lý do tại sao cầu nguyện cho người khác lại là điều quan trọng đầu tiên:

Lời cầu nguyện nâng đỡ người khác bằng quyền năng Chúa

Đầu tiên, lời cầu nguyện của chúng ta cầu xin quyền năng Đức Chúa Trời thay cho người khác. Tôi có thể giúp đỡ mọi người mà không cần cầu nguyện cho họ, nhưng điều tốt đẹp nhỏ nhoi mà chúng ta có thể làm không thể nào sánh với với điều lành tốt vĩ đại mà Đức Chúa Trời có thể làm khi Ngài đáp lại lời chúng ta cầu thay cho người khác. 

Vì vậy, nếu muốn làm điều tốt nhất cho mọi người, nếu chúng ta thực sự yêu thương họ, thì tôi nghĩ điều quan trọng đầu tiên cần làm chính là cầu nguyện để Chúa giúp đỡ họ. Tất nhiên, bạn cũng phải hành động để bày tỏ tình yêu, nhưng những gì bạn nhận được qua lời cầu nguyện sẽ lớn hơn gấp nhiều lần nỗ lực riêng của bạn.

Cầu nguyện là bước đi dễ dàng nhất để yêu thương

Lý do thứ hai: cầu nguyện là bước đi dễ dàng nhất của tình yêu. Bạn thậm chí không cần phải xuống khỏi giường ngủ để cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Không có bất cứ khó khăn về thể chất nào, không đòi hỏi hy sinh tài chính hay bất cứ điều gì. Trong tất cả các hành động thể hiện tình yêu thương, cầu nguyện có lẽ là hình thức dễ dàng nhất. Bạn chỉ cần quỳ xuống, tĩnh lặng và cầu xin Chúa những điều bạn mong muốn Ngài làm cho người khác.

Nếu ngay cả điều dễ dàng như vậy mà chúng ta còn không muốn làm cho người khác, thì làm sao chúng ta có thể sẵn sàng làm những việc khó khăn vì họ? Vì vậy, Phao-lô hoàn toàn hợp lý khi nói rằng: “Điều quan trọng đầu tiên để yêu thương người khác là cầu nguyện cho họ.”

Lời cầu nguyện có hiệu quả vượt xa hơn mọi điều

Lý do thứ ba: lời cầu nguyện mang đến hiệu quả lớn lao hơn bất cứ hành động nào khác của chúng ta. Chúng ta không thể vượt đại dương ngay lập tức để giúp đỡ người khác, nhưng lời cầu nguyện thì có thể. 

Nếu không có lời cầu nguyện, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ một vài người cụ thể, và sẽ mất rất lâu để những ảnh hưởng của chúng ta lan rộng khắp thế giới. Nhưng ảnh hưởng của Đức Chúa Trời lan tỏa ở khắp mọi nơi và ngay lập tức. Vì vậy, nếu bạn muốn giúp đỡ tất cả mọi người trong một khoảng thời gian ngắn nhất với những phước hạnh tuyệt vời nhất, thì cầu nguyện chính là câu trả lời hợp lý duy nhất. 

Cầu nguyện cho tất cả mọi người

Tóm lại, để giữ vững đức tin và lương tâm trong sạch, chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả mọi người vì 3 lý do sau:

  • Cầu nguyện mang quyền năng của Đức Chúa Trời đến cho người khác.
  • Cầu nguyện là bước đầu tiên và dễ dàng nhất để yêu thương.
  • Cầu nguyện mang đến hiệu quả cao hơn bất cứ điều gì khác.

Bài: John Piper; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/interviews/the-easiest-step-of-love)