NGÀY 10 Vàng, Nhũ Hương Và Một Dược

“Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.” (Ma-thi-ơ 2:10-11)

“Đức Chúa Trời cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì” (Công vụ 17:25). Những món quà của các nhà thông thái không trao tặng như cách hỗ trợ hay đáp ứng nhu cầu. Nó sẽ làm mất uy tín nhà vua nếu những vị khách nước ngoài đến với những món quà để giúp đỡ hoàng gia.

Những món quà này cũng không phải là của hối lộ. Phục truyền luật lệ ký 10:17 chép rằng Đức Chúa Trời không nhận của hối lộ. Vậy thì họ có ý gì? Họ thờ phượng như thế nào? Quà tặng cho những người giàu có, đầy đủ, phản ánh và khuếch đại mong muốn của người tặng quà để bày tỏ rằng người được tặng tuyệt vời như thế nào. Theo một nghĩa nào đó, việc tặng quà cho Đấng Christ giống như việc kiêng ăn – việc từ chối điều gì đó để tỏ ra rằng Đấng Christ là giá trị hơn điều bạn đã nói không với nó.

Khi bạn tặng một món quà như vậy cho Đấng Christ là cách để nói đây là “niềm vui mà con theo đuổi [lưu ý Ma-thi-ơ 2:10 “Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội”] không phải là hy vọng có thêm bằng cách đổi chác hoặc thương lượng một số điều khoản thanh toán. Tôi đến với Ngài không phải vì những thứ của Ngài nhưng vì chính Ngài. Với mong muốn này, bây giờ tôi bày tỏ ngày càng mãnh liệt bằng cách từ bỏ mọi thứ với hy vọng nếm biết Ngài nhiều hơn. Bằng cách dâng cho Ngài những gì Ngài không cần nhưng là những gì tôi có thể thích. Tôi đang nói một cách xác thực và nghiêm túc hơn nữa, rằng “Ngài là báu vật của con, không phải những thứ này.”

Tôi nghĩ rằng đó là ý nghĩa của việc thờ phượng Đức Chúa Trời bằng những món quà như vàng, nhũ hương và một dược. Hoặc bất cứ thứ gì khác chúng ta có thể nghĩ đến để dâng cho Đức Chúa Trời.

Xin Chúa đánh thức trong chúng ta niềm khao khát với chính Đấng Christ. Chúng ta có thể nói từ trái tim “Lạy Chúa Jêsus, Ngài là Đấng Mê-si, vua của Y-sơ-ra-ên. Tất cả các quốc gia sẽ đến và cúi đầu trước Ngài. Đức Chúa Trời dùng thế giới để thấy rằng Ngài đáng được tôn thờ. Vì vậy, bất kỳ sự chống đối nào mà con có thể nhận thấy, con vui lòng khẳng định vị trí và quyền hạn của Ngài và đem những món quà của con đến để nói rằng chỉ một mình Ngài có thể làm con thỏa lòng.”

TIN VUI MỪNG LỚN
25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành Cho Mùa Vọng

https://vietnamesetheologicalreview.org/vi/desiringgod/john-piper/john-piper-tin-vui-mung-lon-2/