Ngày 13 tháng Sáu Điều Gì Từ Môi Miệng Bạn Nói Ra?

“Nhưng những gì miệng thốt ra là phát xuất từ tấm lòng;
chính những điều ấy mới làm ô uế người ta.”
(Ma-thi-ơ 15:18)

Kinh Thánh nhấn mạnh rằng điều gì môi miệng nói ra sẽ cho thấy chính xác lòng bạn đang nghĩ gì. Nếu những lời bạn nói ra chúc phước và khích lệ người khác, thì chúng là bằng chứng cho một tấm lòng biết thương cảm. Nếu bạn thường chia sẻ Tin Mừng về Chúa Giê-su Christ, bạn chứng tỏ mình có lòng tri ân vì ơn cứu rỗi mình nhận được. Khi người khác gặp khủng hoảng, họ có biết rằng mình sẽ tìm được sự bình yên và an ủi trong những lời bạn nói không? Bạn có thường xuyên và tự phát cầu nguyện cho người khác không? Lời bạn nói ra và thái độ khi nói ra những lời ấy có bày tỏ một tấm lòng nhẫn nhục không? Tất cả những hành vi này là dấu hiệu của một tấm lòng giống như tấm lòng của Cha trên trời.

Hay là bạn thường xuyên hối tiếc vì lời mình lỡ nói? Ngay lúc này có người nào vẫn còn bị tổn thương hoặc giận dữ vì những gì bạn đã nói không? Bạn có thích ngồi lê đôi mách không? Bạn thường có xu hướng phê phán người khác không? Bạn có cảm thấy rằng mình vô trách nhiệm với những gì buột ra khỏi miệng khi nóng giận không? Miệng bạn có hay tuôn ra những lời lằm bằm và cằn nhằn không? Những hành vi này xuất phát từ một tấm lòng không giống với tấm lòng của Chúa.

Bạn có thể nói rằng: “Ồ, nhưng con người tôi là vậy rồi! Tôi hay nói điều sai như thế!” Nhưng Kinh Thánh khẳng định rõ ràng cái lưỡi nói lời xúc phạm thì không ở dưới sự kiểm soát của Thánh Linh (Giăng 3:3-10). Môi miệng thánh sạch là một công cụ tuyệt vời của Chúa. Một tấm lòng giống như tấm lòng của Chúa Cha sẽ chỉ sinh ra những lời trong sạch và yêu thương. Đừng biện minh cho những lời nói của mình, hãy xin Chúa Thánh Linh tha thứ cho bạn về những lời có thể đã gây tổn thương. Rồi hãy xin Ngài rèn luyện môi miệng bạn để mọi lời bạn nói ra sẽ được Chúa sử dụng nhằm khích lệ và gầy dựng cho người khác.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)