Ngày 2 tháng Sáu Lòng Kính Sợ Chúa

Ngày 2 tháng Sáu

Lòng Kính Sợ Chúa

Do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người.
Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng
lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi.
-2 Cô-rinh-tô 5:11-

Lòng kính sợ Chúa là rào cản lớn nhất để ngăn ngừa tội lỗi (Xuất Hành 20:20; Châm Ngôn 16:6). Những người hình dung Thiên Chúa như một ông lão nhân từ và hiền lành sẽ coi nhẹ tội lỗi của mình. Họ sẽ thờ phượng Chúa một cách nửa vời. Họ sẽ sống một cuộc đời theo cách riêng của mình chứ không theo đường lối Chúa. Nhưng lòng kính sợ Chúa là Đấng Thánh sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lối sống của người ấy. Mặc dù Phao-lô là một sứ đồ của Chúa Giê-su Christ, ông luôn kính sợ Chúa và biết rằng sẽ đến một ngày ông phải đứng trước ngai tòa của Chúa để chịu trách nhiệm về mọi việc ông đã làm (2 Cô-rinh-tô 5:10).

Thế giới của chúng ta không hoan nghênh việc sợ sệt. Chúng ta dạy con cái mình yêu mến Chúa, nhưng không phải sợ Ngài. Chúng ta muốn trình bày hình ảnh một Thiên Chúa yêu thương và không dọa nạt cho những người chưa biết Chúa với hy vọng Đạo Chúa sẽ hấp dẫn với họ hơn. Một trong những lời kết án lớn nhất trong thời đại này là chúng ta không còn kính sợ Thiên Chúa nữa. Chúng ta quảng bá Chúa như một “người bạn thân nhất,” Người giải cứu chúng ta và “sống trong lòng chúng ta,” nhưng lại không kính sợ Ngài. Việc chúng ta là nghĩa tử của Thiên Chúa và là những người đồng thừa kế, là bạn hữu với Chúa Giê-su là đúng sự thật (Rô-ma 8:16-17; Giăng 15:14-15), nhưng chúng ta không bao giờ ngang hàng với Ngài được. Chúa đã tha thứ cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn là những tạo vật của Ngài. Ngài là Thiên Chúa, còn chúng ta thì không!

Nếu bạn thấy rằng mình đã trở nên tự mãn với những mệnh lệnh của Chúa và thoải mái trong tội lỗi mình, thì bạn đang bị cách biệt hoàn toàn khỏi sự thánh khiết của Chúa. Hãy dành thời giờ suy niệm về sự thánh khiết tuyệt đỉnh của Thiên Chúa và để Chúa Thánh Linh đổ vào đời sống bạn một lòng tôn kính đúng đắn dành cho Thiên Chúa toàn năng (Ê-sai 40:12-26). Cảm giác thâm sâu của lòng kính sợ là điều cần thiết cho việc nhận biết Thiên Chúa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)