Ngày 27/01 – Sao Lại Có Người Có Thể Bắt Bớ Chúa Giê-su Đến Thế?

375

“Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?” (Công vụ các sứ đồ 26:14)

Có phải bạn đang sống cho Đức Chúa Trời nhưng vẫn nhất quyết theo đường lối riêng của bạn? Chúng ta sẽkhông bao giờ tránh khỏi được cạm bẫy nầy cho đến khi chúng ta được đưa vào kinh nghiệm nhận chịu báp-têm bằng “Đức Thánh Linh và lửa” (Ma-thi-ơ 3:11). Sự ngoan cố và bướng bỉnh sẽ luôn luôn là mũi dao đâm vào Cứu Chúa Giê-su Christ. Thái độ nầy có thể sẽ không gây đau đớn cho bất cứ ai, nhưng làm tổn thương Thánh Linh Ngài. Bất cứ lúc nào chúng ta ương ngạnh và cứng đầu và cứ tiếp tục đuổi theo tham vọng riêng của mình, chúng ta làm tổn thương Cưú Chúa Giê-su. Mỗi lần chúng ta dựa vào quyền hạn cá nhân của chúng ta và nài nỉ cho được việc đó chính là việc chúng ta muốn làm, đó là chúng ta đang làm khó [bắt bớ] Ngài. Bất cứ lúc nào chúng ta dựa vào sự tự trọng đối với cá nhân mình, thì cũng đúng y như chúng ta gây phiền phức và làm buồn lòng Thánh Linh Ngài. Và rốt lại khi chúng ta hiểu được đó chính là Giê-su mà suốt cả thời gian qua chúng ta đã bắt bớ, thì không còn một sự tiết lộ nào làm chúng ta sửng sốt và rụng rời hơn nữa.

Lời Đức Chúa Trời hiện có đang thấm đậm và sâu sắc trong tôi hay không, đang khi tôi chuyển đạt Lời đó sang cho bạn? Hay nếp sống hiện tại của tôi phản bội lại những gì mà tôi đang bày tỏ và dạy dỗ? Có thể tôi đang dạy dỗ về sự nên thánh nhưng lại biểu lộ tính khí của Sa-tan, tính khí nầy chính là tinh thần làm khó Chúa Giê-su Christ. Thánh Linh của Chúa Giê-su chỉ nhận biết một điều duy nhất – sự hiệp một trọn vẹn với Cha. Và Ngài phán với chúng ta, “Ta có lòng nhu mì khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:29). Mọi sự chúng ta làm đều phải được đặt nền tảng trên sự hiệp một trọn vẹn với Ngài, chứ không theo sự cương quyết bướng bỉnh của ý riêng, dù để trở nên thiêng liêng. Điều nầy có nghĩa, có thể sẽ có một số người khác lợi dụng tôi, rình rập chung quanh tôi, hay ngược lại hoàn toàn làm ngơđối với tôi, nhưng nếu tôi vì cớ Ngài mà thuận phục mọi điều nầy, tôi sẽ tránh được cho Chúa Giê-su Christ bị bắt bớ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-