Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 27/12 – Sự Tiếp Tục Biến Cải

Ngày 27/12 – Sự Tiếp Tục Biến Cải

“Nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu” (Ma-thi-ơ 18:3)

Những lời nầy của cứu Chúa ám chỉ bước đầu tiên của sự qui đạo của chúng ta, nhưng chúng ta phải tiếp tục đến với Đức Chúa Trời như các con trẻ, tiếp tục được biến cải từng ngày một của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta tin cậy vào khả năng riêng của chúng ta, thay vì nhờ cậy Đức Chúa Trời, chúng ta gây nên các hậu quả mà chúng ta sẽ tự chịu lấy trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời qua quyền năng tối cao của Ngài đưa chúng ta vào các hoàn cảnh mới, chúng ta phải lập tức biết chắc rằng đời sống thiên nhiên của chúng ta phải vâng phục đời sống thiêng liêng, vâng theo các lệnh truyền của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Không phải vì cớ chúng ta đã đáp ứng cách chính xác trong quá khứ thì đó có thể là sự bảo đảm chúng ta sẽ đáp ứng cách chính xác như vậy một lần nữa. Sự đáp lại của đời sống thiên nhiên đối với đời sống thiêng liêng phải được nằm trong sự biến cải cách liên tục, nhưng đây lại là chỗ mà chúng ta rất thường từ chối vâng theo. Bất luận hoàn cảnh chúng ta ra sao đi nữa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi và sự cứu rỗi của Ngài vẫn không được sửa lại. Nhưng chúng ta phải “mặc lấy người mới” (Ê-phê-sô 4:24). Đức Chúa Trời qui trách nhiệm trên chúng ta mỗi lần chúng ta từ chối không thay đổi, và Ngài xem sự từ chối của chúng ta là một sự cố tâm bất tuân. Đời sống thiên nhiên của chúng ta không thể cai trị chúng ta – Đức Chúa Trời phải cai trị trong chúng ta.

Từ chối tiếp tục biến cải tức là đặt một chướng ngại vật trước sự tăng trưởng của đời sống thuộc linh của chúng ta. Có những lĩnh vực thuộc tính ngoan cố của đời sống chúng ta nơi mà sự kiêu ngạo của chúng ta tuôn đổ lòng khinh bỉ của nó lên trên ngôi Đức Chúa Trời và nói, “Tôi sẽ không khuất phục.” Chúng ta tôn sùng sự độc lập và tính ngoan cố của chúng ta và gọi chúng bằng một cái tên hoàn toàn sai. Điều mà Đức Chúa Trời thấy là sự yếu đuối lì lọm, chúng ta gọi đó là sức mạnh. Có cả bao nhiêu lĩnh vực của đời sống chúng ta mà chúng ta chưa bao giờ chịu hàng phục, và điều nầy chỉ có thể làm được xuyên qua sự tiếp tục biến cải. Dù chậm nhưng chắc chắn chúng ta có thể thu phục được toàn vẹn mọi lĩnh vực về cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN