Ngày 28/03 – Những Cuộc Viếng Thăm Bất Ngờ Của Cứu Chúa

“Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng…” (Lu-ca 12:40)

Nhu cầu quan trọng nhất của một công nhân Cơ đốc là sự sẵn sàng đối diện với Cứu Chúa Giê-su Christ tại bất cứ mỗi khúc quanh nào của đời sống. Đây không phải là một sự việc dễ dàng, bất luận với kinh nghiệm nào mà bạn đã có. Cuộc tranh chiến nầy không phải để chống lại tội lỗi, các khó khăn, hay các hoàn cảnh đặc biệt, nhưng chính là để chống lại tình trạng bị đắm mình quá độ vào công tác phục vụ Chúa Giê-su Christ đến đỗi chúng ta không thể sẵn sàng đối diện với chính Cưú Chúa Giê-su tại mỗi hướng rẽ của đời sống. Nhu cầu quan trọng hơn hết không phải là vấn đề đối diện với niềm tin hay với các học thuyết của chúng ta, hay ngay cả đối diện với câu hỏi chúng ta có hay không có ích lợi cho Ngài, nhưng chính là sự cần thiết đối diện với Ngài.

Rất ít khi Chúa Giê-su đến với chúng ta ngay tại nơi mà chúng ta mong đợi Ngài; Ngài xuất hiện ở nơi mà chúng ta không đang chờ đợi Ngài, và luôn luôn trong các hoàn cảnh không hợp lý. Cách duy nhất mà người đầy tớ có thể duy trì lòng chân thật mình đối với Đức Chúa Trời là luôn luôn sẵn sàng cho các cuộc viếng thăm bất ngờ của Cưú Chúa. Sự sẵn sàng nầy không phải có được nhờ các công tác phục vụ, nhưng qua một thực tế thiêng liêng sâu sắc, luôn luôn mong đợi Chúa Giê-su Christ tại mỗi hướng rẽ của đời sống. Cảm xúc của sự mong đợi nầy sẽ mang đến chúng ta thái độ ngạc nhiên lạ lùng của một đứa trẻ mà Ngài muốn nó phải có. Nếu chúng ta muốn sẵn sàng cho Cưú Chúa Giê-su Christ, chúng ta phải dừng lại thôi không tỏ ra mình là người đạo đức nữa. Nói cách khác, chúng ta phải dừng lại và không dùng tôn giáo như hình thức của một nếp sống cao ngạo – chúng ta phải có lòng thiêng liêng thật.

Nếu bạn đang cố tránh tiếng gọi của các tư tưởng khác về tôn giáo trên thế giới hiện nay, và ngược lại “nhìn xem Chúa Giê-su” (Hê-bơ-rơ 12:2), đặt tấm lòng bạn vào các sự việc Ngài muốn, và suy nghiệm các tư tưởng Ngài, bạn sẽ bị cho là người không thực tế và mơ mộng hão huyền. Nhưng khi Ngài thình lình hiện đến giữa các công việc và giữa sức nóng cháy của một ngày, bạn sẽ là người duy nhất đang sẵn sàng để gặp Ngài. Bạn không nên tin bất cứ ai, ngay cả bạn phải làm ngơ đối với người thánh tốt đẹp nhất trên mặt đất nầy nếu người đó làm cản trở bạn nhìn thấy Cưú Chúa Giê-su Christ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-