Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 28/05 – Tình Tương Giao Trong An Bình

Ngày 28/05 – Tình Tương Giao Trong An Bình

“Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhơn danh ta mà cầu xin vì chính Cha yêu thương các ngươi” (Giăng 16:26-27).

Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhơn danh ta mà cầu xin ,”tức là sự cầu xin trong bản chất của ta. Không phải – “Ngươi sẽ dùng tên ta như một từ ngữ có tính chất lôi cuốn,” nhưng vì – “Ngươi khắng khít với ta đến đỗi ngươi sẽ trở nên một với ta.” “Ngày đó” không phải là một ngày của cuộc đời sau, nhưng có nghĩa một ngày của hiện tại và ngay bây giờ. “vì chính Cha yêu thương ngươi” – tình yêu thương của Cha là chứng cớ sự liên hiệp của chúng ta với Chúa Giê-su là trọn vẹn và tuyệt đối. Cưú Chúa không hề định ý là đời sống chúng ta sẽ tránh khỏi các sự khó khăn không chắc chắn trong thực tế, nhưng cũng giống như chính Ngài biết tấm lòng và ý tưởng của Cha, và do đó chúng ta cũng có thể được Ngài nâng lên đến nơi cao của thiên thượng qua sự nhận được báp-têm bởi Đức Thánh Linh, để nhờ đó Ngài có thể bày tỏ các sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cho chúng ta.

“…Điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhơn danh ta mà ban cho các ngươi” (16:23). “Ngày đó” là một ngày của sự an bình và của một tình tương giao không tì vít và thánh khiết giữa Đức Chúa Trời và người thánh của Ngài. Giống như Chúa Giê-su đứng trước sự hiện diện của Cha Ngài không tì vít và thánh khiết, nhờ sức toàn năng và hiệu quả của báp-têm bởi Đức Thánh Linh chúng ta cũng sẽ được nâng lên cao vào với tình tương giao đó – “để hiệp làm một cũng như Chúng Ta vẫn là một” (Giăng 17:22).

“Ngài sẽ ban cho các ngươi” (Giăng 16:23). Chúa Jêsus nói rằng vì cớ Danh của Ngài mà Đức Chúa Trời sẽ nhận biết và trả lời sự cầu nguyện của chúng ta. Thật là cả một sự thách đố và mời gọi – cầu nguyện trong Danh của Ngài! Xuyên qua quyền năng của sự phục sinh và thăng thiên của Chúa Giê-su, và qua Đức Thánh Linh mà Ngài sai xuống, chúng ta được nâng lên cao và bước vào một tình tương giao như vậy. Một khi được ở trong địa vị tuyệt diệu như vậy, do Cưú Chúa Giê-su Christ đặt chúng ta tại đó, chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong danh của Chúa Giê-su – trong bản chất của Ngài. Đây là một đặc ân ban cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, và Chúa Giê-su phán, “ điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhơn danh ta mà ban cho các ngươi.” Đặc tính tối cao của Cưú Chúa Giê-su Christ được thử nghiệm và chứng minh qua các lời bày tỏ của chính Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN