Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 3 Chuyến Viếng Thăm Được Mong Đợi Từ Lâu

Ngày 3 Chuyến Viếng Thăm Được Mong Đợi Từ Lâu

Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, một Đấng Cứu thế có quyền phép! Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. (Lu-ca 1:68-71)

Lưu ý hai điều đáng chú ý trong lời của Xa-cha-ri, chồng Ê-li-sa-bét, trong Lu-ca 1:68-71.

Thứ nhất, chín tháng trước đó, Xa-cha-ri đã không tin vợ ông sẽ có một đứa con. Giờ đây, được dẫy đầy Đức Thánh Linh, ông trở nên tin chắc vào công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Đấng Mê-si sắp xuất hiện, đến mức ông diễn đạt bằng thì quá khứ: “Ngài đã viếng thăm và chuộc dân Ngài.” Đối với tâm trí của đức tin, một hành động đã hứa của Đức Chúa Trời thật tốt lành như đã được thực hiện. Xa-cha-ri đã học cách bám lấy Chúa dựa vào lời của Ngài và vì thế ông có một sự bảo đảm thật đáng lưu ý: Đức Chúa Trời “đã viếng thăm và cứu chuộc!” (Lu-ca 1:68)

Thứ hai, sự ra đời của Đấng Mê-si Jêsus là một sự viếng thăm của Đức Chúa Trời đối với thế giới của chúng ta: Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã viếng thăm và cứu chuộc. Trong nhiều thế kỷ, người Do Thái đã mòn mỏi dưới niềm tin rằng Đức Chúa Trời đã rút lui: tinh thần của lời tiên tri đã chấm dứt, và Y-sơ-ra-ên đã rơi vào tay của La Mã. Và tất cả những người tin kính trong Y-sơ-ra-ên đang chờ đợi sự viếng thăm của Chúa. Lu-ca cho chúng ta biết một người cao tuổi khác, cụ Si-mê-ôn sùng đạo, đang “trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên” (Lu-ca 2:25). Tương tự, bà An-ne hay cầu nguyện đã “trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 2:38).

Đây là những ngày của một sự trông đợi lớn lao. Giờ đây chuyến viếng thăm được mong đợi lâu ngày của Đức Chúa Trời sắp đến—quả thật, Ngài sắp đến theo một cách chẳng ai ngờ tới.

TIN VUI MỪNG LỚN
25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành Cho Mùa Vọng

https://vietnamesetheologicalreview.org/vi/desiringgod/john-piper/john-piper-tin-vui-mung-lon-2/

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN