Ngày 30/4: CHỊU ĐAU KHỔ CHO NGƯỜI KHÁC

Ngày 30 tháng Tư

CHỊU ĐAU KHỔ CHO NGƯỜI KHÁC

Bây giờ tôi rất vui chịu khổ vì anh chị em.
Tôi gánh lấy trên thân thể tôi những gì còn sót lại
trong sự đau đớn của Ðấng Christ
vì cớ thân thể Ngài, tức là hội thánh.

-Cô-lô-se 1:24-

Mục vụ đòi phải trả giá đắt. Khi Cha trên trời muốn cứu tạo vật của Ngài khỏi tội lỗi, Ngài không thể tìm thấy con đường nào khác ngoại trừ hy sinh Con của Ngài (Rô-ma 5:8). Kinh Thánh đưa ra một bức tranh rõ ràng về cái giá mà Chúa Cứu Thế của chúng ta phải trả để mang ơn cứu chuộc đến cho chúng ta: “Ngài đã bị người ta khinh khi và loại bỏ, một người kinh nghiệm đau khổ và quen thuộc với bệnh tật” (Ê-sai 53:3). Nếu Chúa Giê-su Christ là mô hình cho mục vụ, bạn không thể tránh né việc đi tới thập tự giá vì lợi ích của người khác. Ơn cứu rỗi đi kèm với một cái giá rất lớn, và nếu chúng ta sẽ “nhận lấy thập tự giá của mình” và bước theo Chúa Giê-su, thì chúng ta phải sẵn sàng đi cùng Ngài đến nơi chịu đau khổ, nếu đó là điều cần thiết để mang lại ơn cứu rỗi cho những người xung quanh mình.

Nếu mục tiêu của chúng ta là đưa người khác đến với Chúa Giê-su Christ, thì chúng ta phải sẵn lòng gặp sự chối từ như Ngài đã từng. Người ta có thể làm chúng ta thất vọng, hiểu lầm động lực của chúng ta, thậm chí khinh miệt và bức hại chúng ta nữa. Chúa Cứu Thế của chúng ta đã không để đau khổ ngăn cản Ngài được Chúa sử dụng hầu mang lại ơn cứu chuộc cho những người mà Ngài yêu thương. Tình yêu dành cho Cha của Ngài đã cung ứng tất cả động lực cần thiết. Bạn có hiện đang trải qua khó khăn vì mục vụ mà Chúa đã gọi bạn không? Bạn có bắt đầu tự hỏi xem cái giá bạn đang trả là quá lớn hay không? Hãy dành một ít phút để suy ngẫm về cái giá mà Chúa đã sẵn lòng trả để mang lại ơn cứu chuộc cho bạn. Bạn có vui mừng vì Ngài sẵn lòng làm những gì cần thiết không? Bạn sẽ không tham gia cùng Ngài trong bất cứ điều gì cần thiết để mang lại ơn cứu rỗi cho những người xung quanh bạn sao?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)