Ngày 4 tháng Sáu Tình Trạng Của Tâm Hồn

Ngày 4 tháng Sáu

Tình Trạng Của Tâm Hồn

Còn những hạt rơi trong đất tốt tiêu biểu cho những người nghe Lời Ngài
với lòng chân thành và tốt, rồi kiên trì giữ lấy, nên kết quả bền bỉ.
– Lu-ca 8:15-

Bao giờ cũng thế, khả năng tiếp thu của trái tim bạn sẽ quyết định cách bạn đáp ứng với Lời Chúa (Lu-ca 8:5-18). Nếu tâm hồn bạn giống như mặt đất bị giẫm đạp lên, bị chai cứng vì tội cay đắng và không tha thứ, bạn sẽ không thể tiếp nhận sứ điệp từ nơi Chúa. Dù bạn nghe từng lời của sứ điệp ấy, bạn vẫn không thay đổi gì. Nếu tâm hồn bạn chỉ như lớp đất mỏng trên mặt sỏi đá, bạn sẽ tiếp nhận Lời Chúa vào tâm trí, nhưng sự thật ấy sẽ không dầm thấm vào trái tim để tạo nên sự khác biệt trong các hành vi của mình. Một tâm hồn giống như vùng đất có nhiều gai góc là một cuộc đời bị những mối bận tâm của trần gian làm cho rối trí; việc chạy theo những thú vui trần thế ngăn trở không cho Lời Chúa đâm rễ hầu có thể sản sinh sự công chính. Tâm hồn giống như đất tốt sẽ nhận được Lời Chúa, áp dụng Lời ấy, và sinh nhiều bông trái đúng mùa. Đây là tấm lòng mà Chúa Giê-su mong muốn mỗi chúng ta phải có, vì bông trái sẽ là một cuộc đời giống như Chúa Giê-su Christ.

Mỗi khi bạn nghe được lời Chúa phán, dù trong lúc đọc Kinh Thánh, khi cầu nguyện, hoặc trong lúc thờ phượng, cách bạn đáp lại sẽ tùy thuộc vào cách bạn vun xới tâm hồn mình (Ô-sê 10:12). Bạn phát triển tâm hồn thành đất tốt bằng cách nào? Hãy ăn năn bất kỳ sự cay đắng nào, sự giận dữ nào, hoặc sự không tha thứ nào đang làm chai lì tâm hồn bạn. Hãy suy ngẫm Lời Chúa cho đến khi Lời ấy dầm thấm trong tâm hồn chứ không chỉ trong tâm trí bạn. Khi bạn đọc Lời Chúa hay nghe tiếng Chúa phán, hãy áp dụng Lời ấy vào cuộc sống và hãy để Chúa biến Lời Ngài thành hiện thực trong cuộc đời bạn (Ga-la-ti 6:9). Hãy bảo vệ lối sống ấy. Hãy coi chừng để không dồn tất cả năng lực của bạn vào những mối bận tâm trần thế, mà phải đeo đuổi mối quan hệ của bạn với Chúa. Tình trạng của trái tim bạn sẽ thay đổi tùy theo cách bạn vun xới nó. Nếu tâm hồn bạn đã nghe được tiếng Chúa phán hôm qua, thì không bảo đảm nó sẽ đón nhận hôm nay. Mỗi ngày hãy chuẩn bị tâm hồn để nghe tiếng Chúa phán với bạn!

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)