Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàySuy nguyện Ngày 11 tháng Chín HÃY ĐI!

Suy nguyện Ngày 11 tháng Chín HÃY ĐI!

“Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh làm báp-têm cho họ.” – Ma-thi-ơ 28:19

Đấng làm Chủ chúng ta truyền lệnh cho chúng ta “hãy đi.” Chúng ta cần phải có sự cho phép mới được ở lại! Sách Phúc Âm thuật lại việc Chúa Giê-su đã rời bỏ ngôi vị bên hữu Chúa Cha để đi tới Can-va-ry [Gô-gô-tha]. Chúa Giê-su phán dạy những ai muốn làm môn đồ Ngài phải rời khỏi gia đình và các tiện nghi của mình để bước theo Ngài. Một số người nài nỉ rằng họ chưa thể ra đi vì họ còn phải chăm sóc cha mẹ già (Lu-ca 9:59-60).

Những người khác muốn sắp xếp mọi sự đâu vào đấy trước đã (Lu-ca 9:61- 62). Một số người nữa bày tỏ lòng mong muốn bước theo nhưng lại muốn biết trước các chi tiết về những gì họ sẽ làm (Lu-ca 9:57-58). Chúa Giê-su không bao giờ bào chữa cho những ai phải tranh chiến để bước theo Ngài. Chúa Giê-su khẳng định rõ rằng bước theo Ngài có nghĩa là Ngài vạch ra hướng đi và họ phải tuân theo.

Chúng ta có thể thuyết phục bản thân rằng Chúa Giê-su thật sự không muốn chúng ta điều chỉnh cuộc sống mình, viện cớ vào sự thành công mà chúng ta đang hưởng thụ ngay trong tình trạng hiện tại. Tuy nhiên, Chúa Giê-su thường bảo các môn đồ của Ngài đi một nơi khác cho dù lúc ấy họ đang kinh nghiệm sự thành công. Phi-e-rơ vừa mới kéo được một mẻ lưới nhiều cá nhất trong suốt cả đời ngư phủ thì Chúa Giê-su mời gọi ông từ bỏ mọi sự (Lu-ca 5:1-11). Phi-líp đang vui hưởng sự thành công đáng kinh ngạc của một nhà truyền giáo thì Chúa Thánh Linh truyền cho ông đi xuống vùng đồng vắng (Công Vụ 8:25-40). Sự thành công trong hiện tại của chúng ta có thể là rào cản lớn nhất khiến chúng ta không thể đi đến nơi mà Chúa Giê-su muốn chúng ta đến.

Nếu trở nên quá thoải mái với tình trạng hiện tại của mình, bạn sẽ có thể cưỡng lại lời mời gọi của Chúa Giê-su muốn bạn đến nơi khác. Đừng giả định rằng Chúa không muốn bạn ra đi phụng sự Ngài. Ngài có thể dẫn bạn qua bên kia đường để chia sẻ phúc âm với người hàng xóm của bạn hoặc đến nửa bên kia của thế giới. Bất cứ nơi nào Ngài dẫn lối, hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra đi.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN