Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Thánh Lễ Báp-têm

A. Ý Nghĩa Báp-Têm

ChữBáp-têm” có nghĩa là dìm xuống nước, không có nghĩa là rửa tội hay tẩy uế. Báp-têm là biểu hiện bên ngoài của sự thay đổi đời sống bên trong. Báp-têm không làm cho con người được sạch tội, cũng không có quyền thay đổi tâm linh con người, nhưng tất cả tùy thuộc vào lòng tin của người ấy nơi Ơn Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Jêsus. Vậy, Báp-têm có nghĩa là một hành động xác nhận đức tin của một người, chứng tỏ người ấy quyết tâm sống cuộc đời mới trong Chúa Cứu Thế Jêsus (I Phi. 3:21).

Vâng theo mệnh lệnh đó, Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong thời đại Tân Ước đã trung tín thi hành để mọi người tin được chính thức gia nhập vào Hội Thánh Ngài trên đất, và nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh, họ thể hiện đời sống mới xứng đáng với tư cách thành viên trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.

B. Điều Kiện Nhận Báp-têm

Người chịu Báp-têm là người đã tin Chúa ít nhất sau ba (3) tháng, từ 13 tuổi trở nên, đã học giáo lý Báp-têm và được Quản Nhiệm cùng Ban Chấp Sự Hội Thánh xem xét đủ điều kiện nhận Báp-têm. Trường hợp Hội Thánh có tín hữu đủ điều kiện nhận Báp-têm song không thể tổ chức lễ, có thể gởi ứng viên đến nhận Báp-têm nơi Hội Thánh có tổ chức lễ.

C. Nơi Thực Hiện Báp-têm

Theo Kinh Thánh ghi lại thì sông Giô-đanh là nơi Chúa Jêsus đã chịu Báp-têm (Mat. 3:16). Hoạn quan Ê-thi-ô-bi đã nhận Báp-têm “chỗ có nước” (Công 8:36). Nếu chọn địa điểm thiên nhiên như sông, suối, nên chọn chỗ thích hợp, rộng rãi, sạch sẽ, quang cảnh yên tĩnh, tạo sự trang nghiêm cho buổi lễ.

Nơi tốt nhất để cử hành giáo nghi Báp-têm là hồ nước đã xây sẵn trong nhà thờ với kích cỡ thích hợp.

D. Cách Thực Hiện Giáo Nghi Báp-têm

– Mục Sư Chủ Lễ giúp ứng viên dìm mình trong nước, rồi lên khỏi nước theo đúng ý nghĩa thuộc linh: Đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại đời mới với Chúa Cứu Thế Jêsus (Rôm. 6:3-4).

– Trường hợp đặc biệt (già yếu, tật nguyền, đau ốm, v.v…) Mục Sư Chủ Lễ thực hiện bằng cách đổ nước (một lượng nhỏ) trên đầu ứng viện.

– Mục Sư Chủ Lễ và ứng viên cần phải mặc áo lễ. Áo lễ của Mục Sư màu huyết dụ (bordeaux), có hình thập tự trắng nhỏ trước ngực. Áo của ứng viên màu xanh dương đậm

– Hội Thánh có thể hát Thánh Ca trong khi các ứng viên lần lượt nhận Báp-têm.

– Hành lễ xong, Mục Sư Chủ Lễ vẫn đứng trong nước để cầu nguyện chúc phước.

– Nếu thuận lợi có thể tổ chức Thánh Lễ Tiệc Thánh ngay sau Thánh Lễ Báp-têm để khích lệ tinh thần yêu mến Chúa của những tân tín hữu chính thức. Vì vậy Thánh Lễ Báp-têm có thể cử hành vào Chúa Nhật đầu tháng.

E. Chương Trình Và Nghi Thức Báp-têm (Gợi Ý)

Chương Trình Thánh Lễ Báp-têm

  1. – Giới thiệu
  2. – Thánh Ca
  3. – Đọc danh sách các ứng viên
  4. – Lời Chúa
  5. – Các ứng viên tuyên hứa
  6. – Cầu nguyện đặc biệt cho các ứng viên
  7. – Nghi thức Báp-têm
  8. – Thánh Lễ Tiệc Thánh (nếu có)
  9. – Bài Cầu Nguyện Chung (xem trang 17 Bài CN Chúa dạy)
  10. – Chúc phước

F. Nghi Thức Báp-têm

1) Mục Sư Chủ Lễ Nói Với Hội Thánh:

Kính thưa Hội Thánh, Chúng ta đang chứng kiến các ứng viên cầu Báp-têm. Đây là hành động đánh dấu bước tiến căn bản quan trọng cho đời sống thuộc linh của người theo Chúa. Hành động nầy chứng tỏ anh chị em chúng ta có lòng quyết tâm và thái độ dứt khoát từ bỏ đời sống cũ quá khứ để bước vào đời sống mới có Chúa Jêsus làm Chủ.

Chúng ta cầu xin Chúa đoái thương, ban cho các ứng viên nầy, đang khi họ nhận Báp-têm bằng nước thì cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh, để trở nên môn đồ trung kiên của Đấng Christ, hết lòng theo Chúa và làm gương sáng cho mọi người.

2) Mục Sư Chủ Lễ Nói Với Ứng Viên: (Ứng Viên đứng)

Thưa Các Ứng Viên, Báp-têm là Thánh Lễ do chính Chúa Jêsus truyền dạy Hội Thánh phải tuân giữ. Vậy, các ứng viên hãy lấy đức tin tiếp nhận Thánh Lễ nầy để minh chứng lòng ăn năn mọi tội lỗi, quyết tâm chôn vùi đời sống cũ và sống lại trong đời mới với Chúa Cứu Thế Jêsus, được nhận lãnh và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là Báp-têm duy nhất trong cuộc đời tin kính của mỗi ứng viên chịu lễ hôm nay.

Vậy, trước khi chịu lễ, xin hãy cùng xác quyết niềm tin trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời Ba Ngôi và Hội Thánh Ngài bằng cách trả lời vắn tắt những câu hỏi sau đây:

 Hỏi Đáp:

– Mục Sư Hỏi: Có phải các ứng viên đã thật lòng ăn năn tội lỗi, bằng lòng kể mình đã đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Jêsus Christ để sống cuộc đời đắc thắng cho Thiên Chúa phải không?

– Ứng Viên Đáp: Tôi bằng lòng

– Mục Sư Hỏi: Có phải ứng viên bằng lòng vâng phục tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) cùng với Hội Thánh thừa nhận giáo lý đã được bày tỏ trong Kinh Thánh như đã được tóm tắt trong bài Tín điều các Sứ Đồ chăng?

– Ứng Viên Đáp: Tôi thừa nhận

– Mục Sư: Nguyện Đức Chúa Trời Ba ngôi nhận lấy lời quý ứng viên đã hứa trước Chúa và Hội Thánh.

3) Bài Tín Điều Các Sứ Đồ (đọc chung):

“Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jêsus Christ là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn, Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể, và sự sống đời đời. Amen.”

4) Mục Sư Chủ Lễ Tuyên Bố:

Nhân vì các ứng viên đã công khai xác nhận niềm tin qua Bài Tín Điều Các Sứ Đồ, vậy kể từ nay các anh chị em nầy được dự phần thông công với Hội Thánh và trở nên tín đồ chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc). Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên để tỏ lòng hoan nghênh và cầu nguyện cho anh chị em.

5) Cầu Nguyện Cho Các Ứng Viên: (ứng viên đứng)

Mục Sư Chủ Lễ cầu nguyện hoặc mời một Mục Sư tham dự chương trình cầu nguyện.

Nội Dung: Xin Chúa ban cho các ứng viên được kinh nghiệm sự tái sanh, được liên hiệp với Chúa Cứu Thế, đầy dẫy Đức Thánh Linh để sống cuộc đời Cơ Đốc nhân kết quả.

6) Cử Hành Báp-têm Cho Từng Ứng Viên:

– Mục Sư xuống vị trí hành lễ.

– Người hướng dẫn gọi tên ứng viên

– Mỗi ứng viên cầm miếng giấy nhỏ có ghi tên mình rồi tuần tự xuống nước (Nam trước, nữ sau đưa cho Mục Sư hành lễ).

– Mục Sư cầu nguyện: “Vâng theo mạng lệnh của Chúa Jêsus Christ và vì ông/bà/anh/chị ………. đã công khai bày tỏ đức tin, nên tôi nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép Báp-têm cho ………….”

7) Cầu Nguyện Chúc Phước: Mục Sư hành lễ đứng trong nước chúc phước.

(Trong trường hợp có Thánh Lễ Tiệc Thánh, mục nầy được thực hiện sau.)

8) Nghi Thức Tiệc Thánh (nếu có).

(Trích cuốn Giáo ghi Hội thánh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN