Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Thánh Lễ Tiệc Thánh

Thánh Lễ Tiệc Thánh do Chúa Jêsus thiết lập đúng vào kỳ Lễ Vượt Qua khi người Do Thái dự để nhớ lại biến cố do chính Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng giải cứu họ ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập (Xuất 12:40-49; I Côr. 5:6-8).

A. Sự Quan Trọng Của Thánh Lễ Tiệc Thánh

1) Chúa Giêxu Thiết Lập
Chính Chúa Jêsus là Chiên Con của Lễ Vượt Qua (I Côr. 5:7). Ngài thiết lập Tiệc Thánh để Hội Thánh ghi nhớ sự thương khó, sự đổ huyết và sự chết của Ngài trên thập tự giá (I Côr. 11:23).

2) Hội Thánh Tuân Giữ
Hội Thánh đầu tiên mỗi khi nhóm lại đều ăn bánh uống chén để kỷ niệm sự chết của Chúa và hứa nguyện sống xứng đáng với lời Ngài đã truyền (Công 2:42).

3) Hình Bóng
Nếu huyết Chiên Con Của Lễ Vượt Qua đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tai vạ cuối cùng và khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, thì Thánh Lễ Tiệc Thánh đánh dấu biến cố hy sinh đổ huyết của Chúa Jêsus tại thập tự giá, có quyền năng tha tội và giải phóng nhân loại khỏi quyền lực của ma quỷ và tội lỗi.

Nhưng Lễ cũng sẽ được trọn trong Nước của Cha, nói lên sự giải cứu trọn vẹn: Sự gọi ra khỏi và sự cất lên để Hội Thánh được đoàn tụ với Đấng Christ trong ngày Chúa Tái Lâm. Đó là sự kết hợp trọn vẹn mà sách Khải Huyền đã mô tả giữa Chúa là Tân Lang, Hội Thánh là Tân Phụ, và Lễ Cưới Chiên Con sẽ được diễn ra trong sự vui mừng bất tận: “Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, Ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà Ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi trong nước của Cha Ta” (Mat. 26:29).

B. Tinh Thần Của Thánh Lễ Tiệc Thánh

1) Để Nhớ Đến Chúa
Chúa Jêsus phán: “Nầy là thân thể Ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến Ta” (Lu. 21:19). Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không tin Thuyết Biến Thể (bánh và nước biến thành thịt và huyết thật của Chúa). Tuy nhiên, Lễ Kỷ Niệm nầy có giá trị thiêng liêng và được Chúa hiện diện để ban phước cho Hội Thánh.

2) Thi Hành Mạng Lệnh Chúa
Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (I Côr. 11:26). Hành động nầy nhắc nhở mỗi con dân Chúa phải sống đạo và thực hiện mạng lệnh giảng Tin Lành.

3) Phải Dự Tiệc Thánh Cách Xứng Đáng
Sứ Đồ Phao-lô cảnh cáo rằng: “Ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Ngài. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (I Côr. 11:27-29).

C. Cách Dự Tiệc Thánh

1) Chủ Lễ Và Phụ Lễ
Quản Nhiệm Hội Thánh có trách nhiệm chuẩn bị lễ cho thật chu đáo. Ông tự sửa soạn hoặc có thể hiệp với các nam Chấp Sự phụ lễ mà chuẩn bị bánh và nước đầy đủ theo số lượng người tham dự.

– Bánh: Có thể dùng bánh tròn trắng, hoặc bánh mì cắt nhỏ.

– Nước: Có thể dùng nước nho hoặc nước ngọt có màu đỏ thắm. Bàn Tiệc Thánh phải rộng đủ cho việc sắp đặt những khay chén và bánh cách trật tự. Khăn bàn màu trắng, có thể trang trí hình Thập Tự và Mão Triều Thiên với câu:“Để nhớ Ta”.

Các nam Chấp Sự phụ lễ phải ăn mặc chỉnh tề, giúp lễ cách trang trọng, kỉnh kiền khi đưa bánh và chén xuống Hội chúng. Các phụ lễ đứng đối nhau hai bên Bàn Tiệc Thánh, không nên đứng ngang hàng với Chủ Lễ.

Sau khi lễ xong, bánh và nước còn lại, Chủ Lễ hoặc những phụ lễ phải ăn và uống hết. không được cho các em nhỏ ăn, uống hoặc bỏ đi.

2) Hội Chúng
Hội Thánh giữ Thánh Lễ Tiệc Thánh vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, trong dịp Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó hoặc trong những kỳ Hội Đồng. Người nhận Tiệc Thánh phải là người đã chịu Báp-têm. Nếu là người vi phạm Giáo Luật, phải chờ đợi đến khi mãn hạn kỷ luật.

Khi Quản Nhiệm Hội Thánh khởi sự cầu nguyện cho Thánh Lễ Tiệc Thánh, Chủ Lễ mời tín hữu đứng lên dự lễ. Phải có lòng kính sợ Chúa và thầm nguyện trong giờ lễ. Nếu tín hữu nào chưa đủ điều kiện dự Tiệc Thánh thì cũng không nên bỏ ra về trước khi buổi thờ phượng chấm dứt.

Hãy tin vào Lời Chúa đã hứa (I Gi. 1:8; 2:1) và tham dự Tiệc Thánh để hưởng được sự linh nghiệm của thân và huyết Ngài.

D. Chương Trình Và Nghi Thức Tiệc Thánh (Gợi Ý)

* Thánh Ca

* Đọc Lời Chúa

* Xét lòng cầu nguyện.

* Trình tự phát bánh, chén.

Chủ Lễ không vì tiết kiệm thì giờ mà cho phân phát bánh và nước cùng một lần. Điều nầy trái với Nghi Thức Tiệc Thánh Chúa thiết lập và sự dạy dỗ của Kinh Thánh (I Côr. 11:23-25).

– Chủ Lễ Nói: Đức Chúa Jêsus trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: “Nầy là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta.”

Trao BÁNH cho các phụ lễ phân phát. Sau khi phát bánh xong, Chủ Lễ cầm bánh đưa lên và nói: Hãy ăn bánh nầy để nhớ lại thân Chúa Jêsus đã chịu đau đớn vì chúng ta. Xin Hội Thánh cùng dự.

– Chủ Lễ nói: Sau khi ăn xong, Ngài lấy chén và phán rằng: “Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.”

Trao CHÉN Tiệc Thánh cho các phụ lễ phân phát. Sau khi phát chén xong, Chủ Lễ cầm chén lên và nói: Hãy uống chén nầy để nhớ đến Chúa Jêsus đã đổ huyết tại thập tự giá vì mỗi chúng ta. Xin Hội Thánh cùng dự.

– Cầu Nguyện Chung

– Hát Tôn Vinh Chúa

Cầu Nguyện Chúc Phước

Nếu ghế nhà thờ không có chỗ để chén Tiệc Thánh thì nên thu lại sau lễ.

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN