Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 01/11: ÂN ĐIỂN, LÒNG THƯƠNG XÓT, VÀ BÌNH AN

TNHN 01/11: ÂN ĐIỂN, LÒNG THƯƠNG XÓT, VÀ BÌNH AN

ÂN ĐIỂN, LÒNG THƯƠNG XÓT, VÀ BÌNH AN

“Gởi cho Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin ân điển, sự thương xót và sự bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, đến với con.” (1 Ti-mô-thê 1:2)

Cầu nguyện thế nào cho những người thân trong gia đình và bạn bè là điều quan trọng. Không có cách cầu thay nào cho người mà bạn yêu thương tốt hơn là theo gương mẫu trong Kinh Thánh. Phao-lô thường cầu xin Chúa ban những ân tứ cụ thể cho những người mà Ngài chăm sóc. Thay mặt Ti-mô-thê, Phao-lô cầu xin ân điển, lòng thương xót, và sự bình an.

Ân điển là món quà không phải gắng làm mà có được, do Chúa ban xuống cho con cái Ngài. Chúa liên hệ với chúng ta chỉ bởi ân điển Ngài. Ân điển Ngài ban ơn cứu rỗi mặc dù chúng ta đáng bị huỷ diệt (Ê-phê-sô 2:8). Ân điển Ngài ban phước cho chúng ta với sự giàu có của thiên đàng. Ân điển Ngài đem đến cho chúng ta sự bình an trong những lúc đầy biến động. Ân điển Ngài đem lại cho chúng ta những điều tốt lành mỗi ngày (1 Ti-mô-thê 1:14).

Lòng thương xót là việc Chúa giữ lại hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu vì tình trạng tội lỗi của mình. Hậu quả của tội lỗi là sự chết, nhưng Chúa Giê-su đã trả án phạt đó thay chúng ta (Rô-ma 6:23). Chúa kiên nhẫn chờ đợi và trì hoãn hình phạt mà chúng ta đáng phải chịu để chúng ta có đủ cơ hội ăn năn và nhận được món quà ơn cứu chuộc từ nơi Ngài (2 Phi-e-rơ 3:9).

Sự bình an là trạng thái của tâm trí và tấm lòng mà chúng ta kinh nghiệm được khi chúng ta tín thác vào ân điển và lòng thương xót của Chúa đối với mình. Sự bình an đến khi chúng ta biết rằng ân điển Chúa sẽ gìn giữ chúng ta, ngay cả trong những lúc khủng hoảng khó khăn nhất của mình (Phi-líp 4:7). Chúa đảm bảo với chúng ta rằng ngay cả khi chúng ta thất bại thê thảm trong những cam kết với Ngài, thì Ngài vẫn sẽ bày tỏ lòng thương xót đối với chúng ta. Chính sự đảm bảo này ban cho chúng ta sự bình an. Sự bình an Chúa ban cho chúng ta khác hẳn với sự bình an mà thế gian hứa hẹn (Giăng 14:27). Thế gian tìm cách ru ngủ chúng ta trước những nan đề phải đối diện qua tâm vấn hoặc những viên thuốc hoặc những trò tiêu khiển tạm bợ. Còn sự bình an Chúa ban cho sẽ chạm thẳng đến tâm hồn, xoa dịu cả tấm lòng và tâm trí.

Bạn đang cầu nguyện cho những người thân yêu của bạn như thế nào? Không có lời cầu thay nào tốt hơn là xin Chúa ban cho họ được tràn đầy ân điển, lòng thương xót, và sự bình an từ nơi Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN