Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 15/07: CHÚA Ở BÊN PHẢI BẠN

TNHN 15/07: CHÚA Ở BÊN PHẢI BẠN

CHÚA Ở BÊN PHẢI BẠN

“Tôi hằng để Chúa trước mặt tôi;
Vì Ngài ở bên phải tôi,
nên tôi chẳng bị rúng động”
(Thánh Thi 16:8).

Đặt Chúa luôn ở trước mặt bạn có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn chọn liên kết mọi điều bạn gặp phải với niềm phó thác nơi Chúa. Điều mà bạn chọn tập trung vào sẽ trở nên ảnh hưởng trổi vượt nhất trong đời bạn. Bạn có thể là một người theo Chúa, nhưng nếu bạn luôn chú trọng vào những nan đề của mình, thì những nan đề của bạn sẽ quyết định hướng đi của đời bạn. Nếu bạn chú ý vào con người, thì người ta sẽ quyết định điều bạn suy tưởng và hành động. Trong thời Kinh Thánh, cánh tay phải là địa vị đặc biệt nhất được dành cho vị cố vấn và người bảo trợ chính yếu của một ai đó. Khi bạn chọn tập trung vào Chúa Giê-su Christ, bạn mời Ngài ngồi vào vị trí quan trọng nhất trong đời mình để làm Đấng Bảo Vệ và Cố Vấn.

Mỗi khi đối diện với một kinh nghiệm mới, bạn nên đến với Chúa Giê-su Christ để được Ngài giải thích và bổ sức cho. Khi người ta xúc phạm và ngược đãi bạn, bạn nên tìm đến sự hướng dẫn của vị Cố Vấn của bạn để có được đáp ứng đúng đắn. Khi đối diện với khủng hoảng, bạn phải nhận lấy sức lực từ Đấng ở bên phải bạn. Khi gặp phải một nhu cầu, bạn nên tham vấn với vị Cố Vấn của mình trước khi phản ứng. Khi đương đầu với một hoàn cảnh khiến bạn kinh hãi, bạn cần phải lãnh lấy dũng khí từ Đấng Trung Bảo ở bên phải bạn. Mọi việc bạn làm cần phải luôn ở trong bối cảnh có mối tương giao với Chúa Giê-su Christ.

Thật là một hành động tuyệt vời bởi ân sủng của Thiên Chúa khi Chúa Giê-su Christ đứng bên cạnh để hướng dẫn bạn, tư vấn cho bạn, và bảo vệ bạn! Vậy làm sao bạn lại có thể mất tinh thần trước hoàn cảnh của mình trong khi Chúa Giê-su Christ ở bên phải bạn? Điều này cho bạn một niềm xác tín biết bao!

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN