Ngày 31/3: CHÚA CỦA BẠN ĐI TRƯỚC BẠN

Ngày 31 tháng Ba

CHÚA CỦA BẠN ĐI TRƯỚC BẠN

Nhưng sau khi Ta sống lại,
Ta sẽ đến Ga-li-lê trước các ngươi.
(Mác 14:28)

Thiên Chúa không bao giờ đưa bạn vào hoàn cảnh nào một mình. Ngài luôn đi trước con cái Ngài, như Ngài đã làm với con cái Y-sơ-ra-ên khi dẫn dắt họ bằng trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Bạn không phải phục dịch như những toán quân tiền trạm của Ngài trong một hoàn cảnh xa lạ và đầy thù nghịch. Ngài luôn luôn đi trước bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà bạn gặp phải. Chúa không bao giờ bất ngờ trước kinh nghiệm của bạn đâu; Ngài đã trải qua rồi. Ngài sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu bởi vì Ngài đã đi trước bạn và biết chính xác bạn sẽ cần gì cho hành trình của mình (Phục Truyền 31:8).

Chúa không chỉ đi trước bạn, Ngài còn đứng bên cạnh bạn và ở phía sau bạn, để bảo vệ và yên ủi bạn (Thánh Thi 139:7-12). Chúa Giê-su biết các môn đồ Ngài sẽ hoàn toàn hoang mang trước cái chết trên thập tự giá của Ngài, nên Ngài đã bảo đảm với họ trước rằng bất kể chuyện gì xảy ra, và bất cứ nơi đâu họ đi tới, họ có thể bước đi với niềm xác tín rằng Ngài đã đi trước họ. Phao-lô cũng kinh nghiệm được sự đảm bảo ấy (Công Vụ 18:9; 23:11). Trong những cảnh ngộ hoang mang nhất, Chúa của ông đã ở đó!

Nếu bạn đang trải qua nỗi khó khăn hoặc thời khắc bối rối, hãy biết rằng Chúa của bạn đã đi trước bạn và Ngài luôn hiện diện bên bạn. Ngài biết rõ bạn đang phải đối diện với điều gì, và Ngài đang tích cực đáp ứng nhu cầu của bạn. Chẳng có nơi nào bạn có thể đi tới mà bạn lại không tìm gặp Chúa Giê-su Christ đang chờ đợi bạn cùng nhập đoàn với Ngài. Ngay cả khi bạn đối diện với cái chết, bạn có thể tin chắc rằng Ngài đã đi trước bạn trong sự khải hoàn. Là con cái của Chúa, hãy luôn an tâm biết rằng Chúa Cứu Thế đã đi trước bạn, và Ngài sẽ bước đi cùng với bạn qua từng trải nghiệm của cuộc đời.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)