Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 79: Sống Theo Xác Thịt Và Sống Theo Thánh Linh

Bài 79: Sống Theo Xác Thịt Và Sống Theo Thánh Linh

Bài 79: Sống Theo Xác Thịt Và Sống Theo Thánh Linh

Đọc Rô-ma 8:5-8

5Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh.

6Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an;

7vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời; thực ra, nó không có khả năng để thuận phục.

8Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu căn bản: Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. (Câu 6).

Suy niệm: Trong mấy câu Kinh Thánh này sứ đồ Phao-lô trả lời câu hỏi: Sống theo xác thịt và sống theo Thánh Linh nghĩa là gì?

Sống theo xác thịt là chú tâm vào những gì mà xác thịt ưa thích. Người không tin Chúa thường chỉ suy nghĩ và chăm lo về những sở thích của xác thịt mà không quan tâm gì đến Chúa.

Nhưng kết quả sẽ đến là gì? Sứ đồ Phao-lô nói rõ: Chú tâm về xác thịt sinh ra sự chết, nghĩa là tương đương với cái chết hay dẫn đưa đến chỗ chết, thể chất và tâm linh.

Trong các câu 7 và 8 tác giả cho biết lý do tại sao:

  1. Chú tâm về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì trở lại tình trạng thù nghịch với Chúa trước khi tin nhận Chúa Giê-xu và được cứu. (Rô-ma 5:10).
  2. Chú tâm về xác thịt tức là không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời.
  3. Xác thịt không có khả năng thuận phục quy luật đạo đức của Chúa.
  4. Sống theo xác thịt thì Chúa không thể nào chấp nhận.

Trong khi đó, người đã tin Chúa thì sống theo Thánh Linh, nghĩa là chăm lo về những gì mà Thánh Linh ưa thích. Xác thịt và Thánh Linh có xung khắc với nhau trong con người của chúng ta.

Chú tâm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Thánh Linh ban sự sống và người tin Chúa sống theo Thánh Linh thì được làm hòa lại với Chúa chứ không còn thù nghịch với Ngài.

Bạn muốn làm Chúa vừa lòng và nhận ân lành của Ngài mỗi ngày không? Hãy quyết tâm và sống theo Thánh Linh ngay từ hôm nay.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN