Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuNghiên Cứu Kinh ThánhLời Chúa Giúp Chống Lại Kẻ Thù

Lời Chúa Giúp Chống Lại Kẻ Thù

Có phải kẻ thù đang đang đánh phá làm bạn nản lòng và suy sụp? Hãy cứ nhìn lên Chúa. Ngài dõi theo và ở bên bạn. 

Kinh Thánh đảm bảo trong Ê-sai 54:17a: “Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi”.

Trước khi diễn giải những lẽ thật mạnh mẽ trong câu này, hãy xem xét định nghĩa của sự thạnh lợi. Theo Từ điển Merriam Webster, thạnh lợi có nghĩa là “thành công; chứng tỏ sức mạnh hoặc năng lực vượt trội”.

Binh khí sẽ chẳng thạnh lợi

Chỉ có một Đấng Tối Cao đầy quyền năng và uy nghiêm – Đức Chúa Trời Toàn năng. Có Chúa đứng về phía chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta? (Rô-ma 8: 31b). Hơn nữa, hoàn toàn KHÔNG GÌ có thể tách chúng ta khỏi tình yêu Ngài. Không phải phiền não, không phải đau khổ, không phải bắt bớ, KHÔNG GÌ CẢ. “Trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37).

Do đó, không vũ khí nào của kẻ thù có thể cản trở kế hoạch và mục đích Chúa dành cho cuộc đời bạn.

Mặc dù chúng ta không hiểu hết lý do Cha Thiên Thượng cho phép kẻ thù tấn công mình, nhưng hãy yên tâm khi biết rằng Ngài làm mọi việc vì lợi ích chúng ta (Rô-ma 8:28). Lý do có thể là củng cố đức tin, kéo chúng ta đến gần Ngài hơn, hay tạo cơ hội để chúng ta giúp đỡ người khác qua nỗi đau của mình.

Không vũ khí nào có thể thắng bởi vì chúng ta có Chúa. Hãy tuyên bố sự thật này, và tin tưởng bằng đức tin vững vàng.

Định tội mọi lưỡi dấy lên

Ý tiếp theo cực kỳ quan trọng: “… và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi”. Vì Đấng Christ đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nên KHÔNG có sự đoán phạt nào cho những ai tin Ngài (Rô-ma 8: 1-2). Chúng ta được xưng công bình nhờ Đấng Christ.

Nhưng chúng ta có thực sự tin điều này khi kẻ thù buộc tội chống lại mình? Làm thế nào để bác bỏ những lời cáo buộc của sa-tan?

Đứng vững trong mọi khí giới

Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta mặc mọi khí giới của Đức Chúa Trời để vững vàng chống lại âm mưu của kẻ thù (Ê-phê-sô 6: 10-11). Hãy xem xét ngắn gọn các khí giới trong Ê-phê-sô 6 để tìm hiểu cách chống lại kẻ thù.

Dây nịt lưng lẽ thật – Mỗi ngày, hãy dành thời gian đọc và nghiên cứu Lời Chúa. Chúng ta tin và sống theo lẽ thật, kiên định với những lời hứa của Chúa.

Giáp bằng sự công bình – Hãy đến với Chúa và thú nhận mọi tội lỗi hàng ngày. Vì sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã tha thứ, thanh tẩy và không nhớ đến tội lỗi chúng ta nữa (Hê-bơ-rơ 8:12; I Giăng 1: 9). Kết quả là chúng ta được công bình trước mặt Ngài.

Khi kẻ thù buộc tội, đừng nghe những lời dối trá của hắn. Thay vào đó, hãy nắm bắt mọi ý tưởng và bác bỏ bất cứ điều gì mâu thuẫn với lẽ thật trong Lời Chúa (2 Cô-rinh-tô 10:5b).

Tin Lành bình an – Tận dụng những cơ hội Chúa đem đến và chia sẻ lý do chúng ta luôn hy vọng và bình an.

Thuẫn đức tin – Chúng ta chọn tin cậy nơi Chúa, vì biết Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho mình. Thuẫn đức tin giúp chúng ta chặn đứng mọi mũi tên rực lửa từ kẻ thù (Ê-phê-sô 6:16).

Mão trụ cứu chuộc – Chúng ta đặt những lo lắng và sợ hãi mình trước mặt Chúa, biết rằng Ngài là Đấng Giải Cứu chúng ta. Thêm vào đó, tương lai được bảo đảm trong Ngài vì không điều gì có thể giật lấy chúng ta khỏi tay Ngài (Giăng 10:28). Vì vậy, cho dù kẻ thù có âm mưu gì, chúng ta vẫn luôn có hy vọng.

Gươm Thánh Linh (Lời Chúa) – Chúng ta tuyên bố Lời Chúa khi bị kẻ thù cám dỗ hoặc buộc tội. Đây là điều Chúa Jêsus đã làm. Ngài từ chối mọi cám dỗ trong đồng vắng bằng cách công bố Lời Đức Chúa Trời, sau đó kẻ thù phải bỏ đi (Ma-thi-ơ 4: 1-11). Giống như Chúa Jêsus, khi chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời và chống trả kẻ thù thì nó sẽ phải chạy trốn (Gia-cơ 4:7).

Tóm lại, chúng ta đã học được cách bác bỏ mọi lời buộc tội bằng cách mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời và công bố Lời Ngài.

Đứng vững

Bất kể bạn đang trải qua hoặc sẽ trải qua những gì, hãy biết rằng kẻ thù không có vũ khí nào có thể chống lại bạn. Hãy quyết tâm khoác lên mình mọi khí giới của Đức Chúa Trời mỗi ngày để vững vàng chống lại kẻ thù.

Lạy Cha, cảm ơn Cha luôn ở bên chúng con. Chúng con biết Ngài đang dõi theo để bảo vệ và củng cố chúng con. Xin Thánh Linh Ngài nhắc nhở chúng con mặc lấy mọi khí giới Ngài ban để vững vàng chống lại kẻ thù. Xin giúp chúng con hướng mắt lên Ngài và tin cậy Ngài cho dù phải đối mặt với điều gì. Chúng con yêu Ngài và dâng Ngài mọi sự kính sợ, vinh hiển và tôn ngợi. Nhân danh Chúa Jêsus, Amen.

“Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài” (2 Sử ký 16:9a).

“Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời” (Thi thiên 121: 7-8).

“Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta” (Thi thiên 91:14).

“Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3).

Bạn có đang bỏ quên khí giới nào không?

Bạn có thể suy ngẫm câu Kinh Thánh nào để tiếp tục đứng vững?Bài: Carla D Burnette; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn:https://blogs.crossmap.com/2022/03/07/we-can-stand-strong-against-the-enemy-carla-d-burnette/)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN