Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 01/04 – Sự Vinh Quang Không Gì So Sánh Được

Ngày 01/04 – Sự Vinh Quang Không Gì So Sánh Được

“Chúa là Giê-su nầy đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại” (Công vụ các sứ đồ 9:17)

Khi Phao-lô nhận được ánh sáng trở lại cho mắt mình, ông cũng nhận được sự thông sáng thiêng liêng và thấy được con Người của chính Cưú Chúa Giê-su Christ. Từ đó trở đi đời sống ông và sự rao giảng của ông không bị tiêu phí cho bất cứ điều gì khác hơn là cho Giê-su Christ – “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-su  Christ, và Đức Chúa Giê-su Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2). Phao-lô không hề để cho mình bị quyến rũ hay tâm trí mình bị lối cuốn vào với bất cứ điều gì khác hơn là chính gương mặt của Cưú Chúa Giê-su Christ.

Chúng ta phải học duy trì đặc tính của đời sống chúng ta ở một trình độ thật cao, ngay cả đúng với trình độ mà chúng ta đã được tiết lộ qua các khải tượng về Giê-su Christ.

Đặc tính vững bền của một người thiêng liêng là khả năng hiểu thật đúng ý nghĩa về Cứu Chúa Giê-su Christ cho đời sống của chính mình, và khả năng giải thích các mục đích của Đức Chúa Trời cho người khác. Nguồn say mê chiếm hữu đời sống người đó chính là Giê-su Christ. Bất cứ lúc nào bạn nhận thấy tính chất nầy trong một người, bạn cảm xúc được người đó chính thật là một người “theo lòng của Đức Chúa Trời” (xem Công vụ 13:22).

Không bao giờ cho phép bất cứ điều gì làm sai lệch sự hiểu biết trong bạn về Cứu Chúa Giê-su Christ. Đây là một sự thử nghiệm để biết bạn thật có một tâm tình thiêng liêng hay không. Không có tâm tình thiêng liêng có nghĩa nguồn say mê trong bạn đối với các sự việc khác cứ tiếp tục tăng trưởng không dứt.

Từ khi vọng hướng đến Giê-su,

Mắt tôi mù loà mọi sự bên cạnh,

Khải tượng thiêng liêng trở nên đầy hứng thú,

Khi ngước nhìn Thập tự đau thương.(**)

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN