Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 01/10 – Chỗ Của Sự Sỉ Nhục

Ngày 01/10 – Chỗ Của Sự Sỉ Nhục

“Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho” (Mac 9:22b)

Sau mỗi lần được nâng lên đỉnh cao, chúng ta được đưa trở xuống và bước vào các sự việc cách vội vã và bất ngờ đúng như tính cách của các sự việc đó, và mọi sự không có gì là đẹp đẽ, thi vị, hay kích thích. Chiều cao của đỉnh núi được đo lường bằng những khổ nhọc và thảm đạm của thung lũng, nhưng chính trong thung lũng đó chúng ta phải sống cho vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự vinh quang của Ngài trên đỉnh núi, nhưng chúng ta không bao giờ sống cho vinh quang Ngài trên đó. Chính ở chỗ của sự sỉ nhục mà chúng ta tìm được giá trị chân thật của chúng ta đối với Đức Chúa Trời – đó là chỗ lòng trung tín của chúng ta được tỏ lộ. Hầu hết chúng ta đều có thể làm được mọi sự nếu chúng ta cứ luôn luôn ở tại mức độ xúc động mạnh mẽ, đơn giản là vì tính ích kỷ thiên nhiên của tấm lòng riêng chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời lại muốn chúng ta ở trong mức độ của sự tẻ nhạt hằng ngày dưới thung lũng, là nơi chúng ta tiếp tục sống trong tình tương giao cá nhân của chúng ta với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã có ý nghĩ là sẽ rất tuyệt diệu nếu tất cả đều được ở lại trên núi, nhưng Chúa Giê-su Christ đem các môn đồ Ngài trở xuống núi và xuống tận thung lũng, và ở đó ý nghĩa thật của khải tượng được giải thích (xem 9:5-6, 14-23).

“Nếu thầy làm được việc gì .” Phải mất cả một thung lũng của sự sỉ nhục để rứt khỏi chúng ta lòng nghi ngờ. Hãy nhìn lại chính kinh nghiệm riêng của bạn và bạn sẽ thấy rằng cho đến khi bạn học biết được Chúa Giê-su chính thật là ai, thì bạn là một người hoài nghi về quyền năng Ngài một cách rất khôn khéo. Khi bạn đang ở trên đỉnh núi bạn có thể tin bất cứ điều gì, nhưng bạn sẽ thể nào khi bạn đối diện với các sự việc dưới thung lũng? Bạn có thể làm chứng về các sự việc liên hệ đến sự nên thánh của bạn, nhưng còn các sự việc làm cho bạn bị sỉ nhục ngay trong hiện tại thì sao? Lần sau hết khi bạn được ở trên núi với Đức Chúa Trời, bạn đã thấy rõ tất cả quyền năng trên trời và dưới đất đều thuộc của Chúa Giê-su – ngay bây giờ bạn có nghi ngờ không, chỉ đơn giản là vì bạn hiện đang ở dưới thung lũng của sự sỉ nhục?

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN