Ngày 10 tháng Năm: Thành Công Mà Không Có Chúa

326

Ngày 10 tháng Năm

Thành Công
Mà Không Có Chúa

“Nếu chính Ngài không đi với chúng con,
xin Ngài đừng đem chúng con lên khỏi nơi đây.” (Xuất Hành 33:15)

Người ta có thể kinh nghiệm sự thành công nhưng lại không có sự hiện diện của Chúa. Nếu thành công là điều quan trọng đối với bạn, bạn có thể bị cám dỗ chọn những thành tựu hơn là chọn mối quan hệ của bạn với Chúa. Chúa hứa và đã ban một thiên sứ đi với người Y-sơ-ra-ên khi họ tiến vào Đất Hứa để đảm bảo sự thành công của họ trong mọi bước đường. Không quân đội nào có thể chống cự nổi họ. Không có bức tường thành nào có thể ngăn chặn họ. Sự phong phú của mảnh đất ấy nằm trước mắt họ. Tất cả mọi thứ họ từng mơ ước dường như là thuộc về họ để nắm lấy. Điều duy nhất còn thiếu vắng là sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa nói họ là một dân cố chấp, và Ngài sẽ không đi cùng họ khi trái tim của họ cách xa Ngài.

Kinh nghiệm của người Y-sơ-ra-ên cho thấy chiến thắng và những thành tựu to lớn không nhất thiết là dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa. Đừng giả định rằng sức khỏe tốt, công việc kinh doanh có lợi nhuận của bạn hoặc sự tăng trưởng mục vụ của bạn là do sự hiện diện của Thiên Chúa. Rất có thể là bạn đã vô tình chọn thành công hơn là việc bước đi với Chúa.

Môi-se đã khôn ngoan kết luận rằng thành công, dù lớn đến đâu, đều không phải là sự thay thế cho mối tương giao với Chúa. Môi-se biết những thành tựu trần gian có thể nhanh chóng biến mất. Sự an ninh của ông đến từ mối quan hệ giữa ông với Thiên Chúa. Thành công trong nhãn quan trần thế không phải là dấu hiệu phước lành của Chúa. Thật vậy, nó có thể chỉ cho thấy bạn đã chọn một điều để thay thế cho mối tương giao mật thiết với Chúa. Bạn có hài lòng khi có được thành công, quyền lực và sự giàu sang, nhưng lại không có mối quan hệ với Chúa không? Bạn có quý trọng sự hiện diện của Chúa trong đời mình hơn những thành tựu lớn lao nhất mà bạn có thể kinh nghiệm trên thế giới này không?

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)