Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 11/2: TÌNH YÊU DẪN ĐẾN SỰ VÂNG LỜI

Ngày 11/2: TÌNH YÊU DẪN ĐẾN SỰ VÂNG LỜI

Ngày 11 tháng Hai

TÌNH YÊU DẪN ĐẾN SỰ VÂNG LỜI

“Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu kính Ta; người nào yêu kính Ta
sẽ được Cha Ta yêu thương, và Ta sẽ yêu thương người ấy và bày tỏ chính Ta cho người ấy.”

(Giăng 14:21)

Sự tuân giữ các điều răn của Chúa xuất phát từ tấm lòng của bạn. Khi bạn bắt đầu phải tranh chiến để vâng phục Chúa, ấy là dấu hiệu rõ ràng lòng bạn đã xa cách Ngài rồi. Một số người công bố: “Tôi yêu Chúa, nhưng tôi gặp khó khăn để vâng phục Ngài trong một số lãnh vực của đời mình.” Về mặt tâm linh đó là điều không thể xảy ra. Giả như tôi hỏi bạn: “Bạn có yêu Chúa không?” Bạn có thể dễ dàng trả lời “Có.” Tuy nhiên, nếu như tôi hỏi: “Bạn có đang vâng phục Chúa không?” thì liệu bạn có trả lời ‘có’ nhanh nhẩu như thế không?” Thật ra tôi vừa hỏi bạn cùng một câu hỏi thôi! Tình yêu chân thật dành cho Chúa dẫn đến sự vâng phục bằng tất cả tấm lòng. Nếu bạn nói với người bạn đời của mình rằng bạn yêu cô ấy hay anh ấy vào những lúc nào đó, nhưng lại phải tranh chiến để yêu cô ấy hay anh ấy vào những lúc khác, thì mối quan hệ của các bạn sẽ rơi vào hiểm họa. Khốn nỗi chúng ta lại giả định rằng Chúa hài lòng với thứ tình yêu thỉnh thoảng mới có và sự vâng lời nửa vời. Ngài không hề như vậy.

Sự vâng phục mà không có tình yêu chỉ là chủ nghĩa vị luật. Sự vâng phục để mà vâng phục thì không gì khác hơn chủ nghĩa cầu toàn, vốn sẽ dẫn đến lòng kiêu ngạo. Nhiều người theo Chúa có lương tâm cố gắng vun trồng kỷ luật vào trong đời sống họ để vâng lời Chúa Giê-su Christ nhiều hơn. Dù những kỷ luật tâm linh có hữu ích thế nào, chúng cũng không bao giờ thay thế được tình yêu của bạn dành cho Chúa. Tình yêu chính là kỷ luật. Chúa nhìn xa hơn những thói quen tin kính của bạn, xa hơn nếp sống luân lý của bạn, và xa hơn sự tham gia của bạn vào hội thánh, và tập trung cái nhìn của Ngài xuyên thấu tấm lòng của bạn.

Sự thờ phượng của bạn có trở nên trống rỗng và theo thói quen không? Bạn có mất đi động lực để đọc Lời Chúa không? Bạn có đang trải qua sự thẫn thờ phần tâm linh không? Đời sống cầu nguyện của bạn có đang bị giảm thiểu thành một lễ nghi không? Đây là những dấu hiệu của một tấm lòng đã chuyển hướng khỏi Chúa. Hãy trở về với tình yêu ban đầu của bạn. Tình yêu là động lực lớn nhất để có mối tương giao với Chúa và phụng sự Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN