Ngày 14 tháng Sáu Nô-Ê Bước Đi Với Chúa

437

Nô-ê lại được ơn trước mặt Chúa . . .
Ông là một người trọn vẹn.
Nô-ê bước đi với Ðức Chúa Trời.
-Sáng Thế 6:8-9-

Dù bạn đang sống trong một môi trường bất kính thế nào, Thiên Chúa vẫn luôn tìm được bạn và bước đi với bạn. Nô-ê đã sống trong một thời đại có lẽ được coi là gian ác nhất lịch sử. Không một ai thờ phượng Thiên Chúa. Mọi người đều thờ lạy thần tượng và chạy theo những thú vui đầy tội lỗi của họ. Những người sống quanh Nô-ê đều gian ác; từng người mà ông gặp ở chợ đời, trên đường, hay trong nơi công cộng đều chế nhạo chính cái ý tưởng về sự trung tín với Chúa. Mọi thứ cám dỗ mà người ta có thể tưởng tượng ra được đều đầy dẫy trước mắt Nô-ê. Một môi trường như thế thật nặng nề biết bao đối với người công chính!

Con người trong thời Nô-ê gian ác đến nỗi Thiên Chúa đã hoạch định một án phạt toàn bộ và khủng khiếp nhất được Kinh Thánh ghi lại. Dù vậy, trong cộng đồng tội nhân ấy, Nô-ê vẫn không hư mất đối với Chúa. Chúa đã để ý từng việc làm công chính của Nô-ê. Nô-ê đã chọn sống ngay thẳng trước mặt Chúa bất kể mọi người xung quanh làm gì, và Chúa đã quan sát ông. Hẳn đã có những lúc Nô-ê phân vân liệu có quan trọng gì khi ông sống cuộc đời ngay thẳng, bởi vì không một ai khác sống như vậy. Nhưng ông vẫn tiếp tục, và sự bền lòng sống công chính của ông đã cứu mạng sống của ông và gia đình ông nữa.

Bạn có luôn bị bủa vây bởi sự dữ không? Có lúc nào bạn thấy phải phấn đấu để sống một cuộc đời công chính trong khi những người mà bạn liên đới mỗi ngày đều không quan tâm gì đến Thiên Chúa? Hãy tìm lại sự bảo đảm qua đời sống Nô-ê. Chúa dõi mắt theo bạn, như Ngài đã quan sát Nô-ê vậy. Lần nào Chúa cũng sẽ tìm ra bạn trong đám đông, và Ngài muốn ban phước cho bạn và gia đình bạn như Ngài đã ban phước cho Nô-ê.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)