NGÀY 18 Hình Mẫu Giáng Sinh Cho Truyền Giáo

Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. (Giăng 17:18)

Giáng sinh là một hình mẫu cho truyền giáo. Truyền giáo là tấm gương phản chiếu của Giáng sinh. Như tôi và bạn. Ví dụ, sự nguy hiểm. Đấng Christ đã đến với dân của Ngài, mà dân Ngài lại không tiếp nhận Ngài. Bạn cũng bị đối xử như vậy. Họ âm mưu chống lại Ngài. Bạn cũng bị chống đối như vậy. Ngài không có nhà cố định. Bạn cũng không có.

Họ đưa ra những cáo buộc dối trá chống lại Ngài. Bạn cũng bị vu cáo như vậy. Họ đánh đòn và chế nhạo Ngài. Bạn cũng bị như vậy. Ngài qua đời sau ba năm chức vụ. Bạn cũng vậy. Nhưng có một mối nguy hiểm hơn bất kỳ mối nguy hiểm nào trong số này, mà Chúa Jêsus đã thoát khỏi. Bạn cũng vậy!

Vào giữa thế kỷ XVI, nhà truyền giáo Francis Xavier (1506-1552) đã viết thư cho Father Perez của Malacca (ngày nay là một phần của Malaysia) về những nguy hiểm khi ông truyền giáo đến Trung Quốc. Ông nói “Nguy hiểm lớn nhất trong tất cả mọi nguy hiểm là mất đi đức tin và lòng trông cậy vào sự thương xót của Đức Chúa Trời… Không tin tưởng vào Ngài sẽ là một điều khủng khiếp hơn bất kỳ điều tệ hại thuộc thể nào mà tất cả những kẻ thù của Đức Chúa Trời có thể tập hợp lại nhằm gây hại cho chúng ta, vì nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Ma-quỷ và những tay sai của chúng không thể cản trở chúng ta dù ở mức độ nhẹ nhàng nhất.”

Mối nguy hiểm lớn nhất mà một nhà truyền giáo phải đối mặt không phải là cái chết mà là mất lòng tin vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Nếu tránh được nguy hiểm đó, thì mọi nguy hiểm khác đều mất đi nọc độc của chúng.

Cuối cùng, Đức Chúa Trời biến mọi con dao găm thành quyền trượng trong tay chúng ta. Như J. W. Alexander đã nói “Mỗi khoảnh khắc nỗ lực hiện tại đều được bù đắp đầy ân sủng bởi sự vinh quang đời đời” Đấng Christ đã thoát khỏi những nguy hiểm này—nguy hiểm của việc không tin cậy Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài. Giống như Ngài, bạn cũng được tôn cao.

Hãy nhớ trong Mùa Vọng này rằng Giáng sinh là một hình mẫu cho truyền giáo. Cả bạn và tôi. Và sứ mạng đó có nghĩa là nguy hiểm. Và mối nguy hiểm lớn nhất là sự đánh mất lòng tin cậy vào ân điển của Đức Chúa Trời. Không đứng nổi trong chỗ này thì sẽ đánh mất tất cả. Chiến thắng chỗ này và không còn gì có thể làm hại bạn cho cõi đời đời.

TIN VUI MỪNG LỚN
25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành Cho Mùa Vọng

https://vietnamesetheologicalreview.org/vi/desiringgod/john-piper/john-piper-tin-vui-mung-lon-2/