Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 20 tháng Sáu KHI CHÚA NÓI ‘KHÔNG’

Ngày 20 tháng Sáu KHI CHÚA NÓI ‘KHÔNG’

Ông dùng gươm giết chết Gia-cơ anh của Giăng . . .thấy điều đó làm hài lòng người Do Thái, ông cũng tiến hành việc bắt giam Phi-e-rơ. (Công Vụ 12:2-3)

Khi câu trả lời của Chúa là ‘không,’ liệu bạn có thể chấp nhận ý muốn của Ngài không? Nếu bạn cầu xin trong ý muốn của Chúa, thì Ngài sẽ luôn đáp lời bạn khi bạn cầu nguyện (Giê-rê-mi 33:3). Tuy nhiên, đôi lúc câu trả lời của Ngài sẽ là ‘không.’

Vua Hê-rốt bắt Phi-e-rơ và chuẩn bị đem ông ra xử tử. Suốt đêm đó, trong khi Hội Thánh ông đang cầu nguyện, thì mạng sống của Phi-e-rơ được cứu vì thiên sứ đã giải thoát ông. Đêm hôm đó Chúa đã nhận lời cầu xin của dân Ngài một cách lạ lùng. Nhưng trước đó không lâu, Gia-cơ cũng bị Hê-rốt bắt. Có điều, Gia-cơ đã bị xử tử. Chắc chắn Hội Thánh cũng đã tha thiết cầu nguyện cho Gia-cơ như họ đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ, nhưng lần đó câu trả lời của Chúa lại là ‘không.’

Có phải Chúa yêu Phi-e-rơ hơn yêu Gia-cơ không? Dĩ nhiên là không phải vậy. Gia-cơ đã là một trong những bạn hữu thân cận nhất của Chúa Giê-su. Tuy vậy, Chúa đã để Gia-cơ phải chết trong khi Ngài vẫn tiếp tục sử dụng Phi-e-rơ trong việc phụng sự Ngài. Hội Thánh Giê-ru-sa-lem không trở nên cay đắng với Chúa. Họ đã chấp nhận cách đáp lời của Ngài vì họ tin cậy nơi tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài.

Có những lúc Chúa muốn chúng ta bền đỗ cầu nguyện cho đến khi Ngài hoàn thành công việc của Ngài trong chúng ta (Lu-ca 11:5-8; 18:1-6). Tuy nhiên, khi câu trả lời của Chúa là ‘không,’ thì tiếp tục nài xin Ngài nói ‘có’ là điều vô ích. Một số người không chịu chấp nhận câu trả lời ‘không’ ấy, mà cứ khăng khăng rằng nếu bạn cầu nguyện đủ lâu và đủ chuyên tâm, thì cuối cùng Chúa sẽ thỏa đáng những thỉnh cầu của bạn. Khi Chúa đã trả lời ‘không’ một cách rõ ràng mà vẫn cứ tiếp tục nài xin Ngài là cố tình xúc phạm Chúa vậy. Mục đích của việc cầu nguyện không phải là để Chúa thuận theo ý muốn của chúng ta, nhưng để điều chỉnh ý muốn của chúng ta cho phù hợp với Chúa. Chúng ta phải học tin cậy Chúa để khi Ngài nói ‘không,’ chúng ta chấp nhận rằng ý muốn của Ngài là tốt nhất.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN