Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 21/1/2022: ĐƯỢC THÁNH HÓA VÀ SAI ĐI

Ngày 21/1/2022: ĐƯỢC THÁNH HÓA VÀ SAI ĐI

ĐƯỢC THÁNH HÓA VÀ SAI ĐI

“Xin Cha thánh hóa họ bằng sự thật của Cha.
Lời Cha chính là sự thật.
Như Cha đã sai Con vào thế gian,
Con cũng sai họ vào thế gian.”
Giăng 17:17-18

Chúa sẽ luôn thánh hóa bạn trước khi Ngài sai phái bạn đi. Chúa Cha đã biệt riêng mười hai môn đồ và làm cho họ nên thánh bởi Sự Thật, là Con của Ngài. Khi họ liên đới với Chúa Giê-su là Sự Thật (Giăng 14:6), thì các môn đồ đã được Sự Thật đó tinh luyện và chuẩn bị để được sai đi rao giảng phúc âm. Chúa Giê-su thách thức các tham vọng của họ (Lu-ca 9:46-48), sửa phạt sự thiếu đức tin của họ (Ma-thi-ơ 17:19-20), bác bỏ ảnh hưởng của Sa-tan (Ma-thi-ơ 16:23) và lên án lòng kiêu hãnh của họ (Ma-thi-ơ 26:33-35). Khi Chúa Giê-su đã chuẩn bị họ xong, các môn đồ được phái đi với quyền năng kỳ diệu đến nỗi thế giới của họ không bao giờ còn như trước nữa.

Sa-tan sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng tội lỗi của bạn khiến bạn trở nên vô dụng đối với Chúa. Đó là lời nói dối của tác giả và cha đẻ của sự dối trá. Ngay khi bạn phạm tội, Kẻ Lừa Dối sẽ thì thầm: “Bạn thất bại rồi! Giờ đây bạn không còn ích lợi gì cho Chúa nữa đâu.” Điều này có thể mang lại cảm giác thất bại nặng nề và tuyệt vọng cho một người theo Chúa. Tuy nhiên, không có sự tự do nào sánh được với một linh hồn được giải thoát bởi ân điển của Thiên Chúa. Khi dân Chúa cho phép sự thật của Chúa điều chỉnh họ cho phù hợp với ý muốn của Chúa và tiêu chuẩn của Chúa, thì quyền năng của Chúa sẽ được khai mở qua họ cùng một cách như qua những môn đồ đầu tiên.

Sự Thật sẽ giải thoát bạn. Sự Thật là: “Nếu chúng ta xưng thú tội mình, thì Ngài là thành tín và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9), và chúng ta được phục hồi để trở nên hữu ích cho Thiên Chúa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN