Ngày 21 tháng Năm: Một Sự Khác Biệt Nhận Ra Được

502

Ngày 21 tháng Năm

Một Sự Khác Biệt Nhận Ra Được

Khi họ thấy sự bạo dạn của Phi-e-rơ và Giăng và nhận biết
hai ông không phải là những người học thức khoa bảng mà chỉ là dân thường,
họ lấy làm ngạc nhiên, và họ nhận ra rằng hai ông đã từng theo Chúa Giê-su.
-Công Vụ 4:13-

Không thể nhầm lẫn về một cuộc đời được Thiên Chúa biến đổi! Các môn đồ đã từng thất bại và sợ sệt khi Chúa Giê-su gọi họ theo Ngài. Gia-cơ và Giăng đã tìm cách qua mặt các đồng môn của họ để có được những vị trí vinh dự nhất bên cạnh Chúa Giê-su (Mác 10:37). Hết lần này đến lần khác, những hành động của các môn đồ cho thấy họ không thực sự hiểu Chúa Giê-su là ai (Giăng 6:7-9; Mác 6:49). Ngay cả sau ba năm ở với Chúa Giê-su, Phi-e-rơ vẫn sợ không dám xưng nhận Chúa Giê-su Christ trước mặt một đứa tớ gái (Ma-thi-ơ 26:69-75). Bất cứ ai biết những người đàn ông này đều nhận ra họ không phải là loại người mà bạn sẽ dùng để gầy dựng một vương quốc phát triển khắp thế giới. Tuy nhiên, một điều gì đó đã xảy ra với họ sau khi họ đã sống bên Chúa Giê-su. Chúa Thánh Linh đã biến đổi họ, ban cho họ sự gan dạ và sự khôn ngoan mới. Giờ đây họ có thể làm các phép lạ và thuyết giảng một cách không sợ hãi và đầy thuyết phục trước đám đông. Ngay cả kẻ thù của họ cũng nhận thấy rằng: cùng một quyền năng mà họ đã chứng kiến nơi Chúa Giê-su thì cũng đang diễn ra trong cuộc sống thay đổi của những môn đồ này.

Đôi khi chúng ta rất muốn người khác tin rằng chúng ta đã thay đổi, rằng chúng ta yêu kính Chúa hơn, tận tụy hơn, được kiểm soát bởi Thánh Linh hơn. Tuy nhiên, không cần thiết cho những người đã thực sự được Chúa Giê-su Christ biến đổi phải thuyết phục người khác về sự khác biệt ấy; bởi vì sự thay đổi sẽ được nhìn thấy hiển nhiên thôi.

Đừng trở nên quá hướng nội, lúc nào cũng tập trung vào bản thân mình và những thay đổi nhỏ mà bạn thấy xảy ra theo thời gian. Khi bạn bước đi từng ngày với Chúa Giê-su, hãy để lời chứng về những thay đổi diễn ra trong bạn đến từ người khác, chứ không phải do bạn nói ra. Nếu bạn phải chứng minh với ai đó rằng Chúa đã thực sự thay đổi bạn, thì không phải là Ngài đã làm. Những người xung quanh bạn chắc chắn sẽ nhận ra khi cuộc sống của bạn được biến đổi bởi mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)