Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 22/12 – Chia Sẻ Trong Sự Tha Tội

Ngày 22/12 – Chia Sẻ Trong Sự Tha Tội

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta” (Ga-la-ti 6:14)

Tin lành của Chúa Giê-su Christ luôn luôn thúc đẩy ý chí chúng ta làm một quyết định. Tôi đã chấp nhận sự kết án tội lỗi của Đức Chúa Trời qua biến cố của Thập tự giá Đấng Christ hay chưa? Tôi có chút mảy may quan tâm nào về sự chết của Chúa Giê-su hay không? Tôi có khao khát được giống nhau với sự chết của Ngài – trở nên hoàn toàn chết đối với mọi ưa thích về tội lỗi, thế gian, và bản ngã của tôi không? Tôi có khao khát được tuyệt đối giống nhau với Chúa Giê-su đến đỗi tôi không còn có giá trị gì cho các sự việc khác ngoài ra Ngài và các mục đích của Ngài thôi không? Đặc quyền lớn lao của chức vụ môn đồ đó là tôi có thể ký thác bản thân tôi dưới bóng cờ của Thập tự giá Ngài, và đó có nghĩa là chết đối với tội lỗi. Bạn phải biệt riêng mình ra với Chúa Giê-su và phải quyết định thưa với Ngài rằng hoặc bạn không muốn tội lỗi bị chết đi trong bạn, hoặc bằng bất cứ giá nào bạn muốn được hoàn toàn giống với sự chết của Ngài. Khi bạn hành động với đức tin vững vàng đối với điều mà Cưú Chúa đã thi hành trên thập tự giá, thì có một sự giống nhau cách phi thường về sự chết của Ngài tức khắc xảy ra. Và bạn sẽ biết được với một trình độ hiểu biết cao hơn rằng đời sống cũ của bạn “đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài” (Rô-ma 6:6). Chứng cớ về đời sống cũ của bạn đã chết, đã “bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ” (Ga-la-ti 2:20), chính là một cảm xúc thư thái lạ lùng mà sự sống của Đức Chúa Trời bên trong bạn làm cho bạn có thể vâng theo tiếng gọi của Chúa Giê-su Christ.

Từng hồi từng lúc Cứu Chúa thoáng nhìn qua chúng ta để thấy chúng ta sẽ ra sao nếu đó không phải là một đời sống cho chính Ngài. Đây là một xác nhận của điều Ngài đã phán – “ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Đây chính là lý do tại sao nền tảng căn bản của Cơ đốc giáo là sự tận hiến và với lòng đầy say mê của cá nhân đối với Cưú Chúa Giê-su. Chúng ta lầm lẫn giữa niềm vui đầu tiên khi được giới thiệu đến với vương quốc của Đức Chúa Trời với mục đích là Ngài sẽ đưa chúng ta vào nơi đó. Tuy nhiên mục đích của Đức Chúa Trời trong sự đưa chúng ta vào vương quốc Ngài là để chúng ta có thể biết được tất cả về sự giống nhau với Cứu Chúa Giê-su Christ có ý nghĩa gì.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN