Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 22/2: CHÚA ĐANG ĐEM AI ĐẾN VỚI BẠN?

Ngày 22/2: CHÚA ĐANG ĐEM AI ĐẾN VỚI BẠN?

Ngày 22 tháng Hai

CHÚA ĐANG ĐEM AI ĐẾN VỚI BẠN?

“Tôi đã đưa cháu đến với các môn đồ Ngài, nhưng họ không chữa được.”
Chúa Giê-su trả lời và nói: “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại này,
Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa?
Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa?
Hãy đem nó đến đây cho Ta.”
-Ma-thi-ơ 17:16-17-

Chúa Giê-su đã ban cho các môn đồ Ngài quyền năng đuổi quỷ và thể hiện các phép lạ chữa lành (Ma-thi-ơ 10:8). Ngài đã ban cho họ thẩm quyền của Ngài để phục vụ con người, nhưng họ đã quá tập trung vào mình đến nỗi đánh mất quyền năng để thi hành công việc của Chúa. Khi Chúa đem một người cha với đứa con trai bị động kinh đến để được họ chữa lành, thì họ đã thất bại thê thảm. Họ đã quá bận tâm với địa vị và thân phận mình (Mác 9:32-35) đến nỗi mất đi sự chú tâm vào điều Chúa muốn thực hiện qua họ.

Chúa Giê-su đáp lại các môn đồ Ngài bằng những lời khắt khe nhất từng phát ra từ miệng Ngài. Ngài đã gọi môn đồ Ngài là những kẻ “vô tín” và “băng hoại” và hỏi họ Ngài còn phải chịu đựng họ bao lâu nữa! Tại sao thế? Bởi họ đáng lẽ phải làm sứ mạng cùng Ngài đem ơn cứu rỗi đến cho người khác, nhưng họ lại trở nên mất hướng về Ngài đến độ mất đi quyền năng tâm linh, thiếu đức tin để có thể đem sự an ủi phần thể xác cũng như phần tâm linh tới những người mà Chúa gửi đến với họ.

Chúa muốn gửi những người bị tổn thương đến với bất kỳ con cái nào của Ngài và kỳ vọng rằng họ sẽ được giúp đỡ. Giống như các môn đồ, chúng ta có thể trở nên quá bận tâm với những tham vọng của riêng mình và bị phân tâm bởi sự bận rộn với cuộc sống mình đến nỗi trở thành vô hiệu trong việc phục vụ những người mà Chúa gửi đến với chúng ta. Thậm chí có thể chúng ta cũng quá quan tâm đến sinh hoạt tôn giáo đến nỗi không thể giúp gì được cho bất kỳ  ai. Hãy thường xuyên kiểm điểm lại đời sống mình để xem bạn có đang là một quản gia trung tín với mỗi cuộc đời mà Chúa gửi đến cho bạn hay không.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN