Ngày 27/09 – Sự “Đi” Cho Sự Giống Nhau Vô Điều Kiện

“Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta” (Mác 10:21)

Người thanh niên quyền thế và giàu có nầy có một mối say mê là sự kiểm soát mình để cho được trọn vẹn. Khi ông nhìn thấy Chúa Giê-su Christ, ông muốn được giống như Ngài. Cưú Chúa chúng ta không hề lấy sự thánh khiết cá nhân của bất cứ một người nào làm điều kiện tiên quyết trên hết mọi sự kiện khác khi Ngài kêu gọi một môn đồ. Sự quan tâm căn bản của Chúa Giê-su là sự tuyệt diệt hoàn toàn quyền hạn của tôi đối với chính tôi và sự giống nhau của tôi với Ngài, có nghĩa có một tình tương giao với Ngài mà trong đó tuyệt đối không có một tình tương giao nào khác hơn nữa. Lu-ca 14:26 không có liên hệ gì đối với sự cưú rỗi hay sự nên thánh, nhưng chỉ liên hệ về sự giống nhau với Chúa Giê-su Christ một cách vô điều kiện. Rất ít người trong chúng ta biết được cách chân thật thể nào là sự tuyệt đối “đi” trong sự giống nhau vô điều kiện với Cưú Chúa Giê-su, và sự từ bỏ và đầu phục Ngài.

“Đức Chúa Giê-su ngó người mà yêu” (Mác 10:21). Cái nhìn nầy của Chúa Giê-su
đòi hỏi bạn sẽ phải dứt khoát mãi mãi khuynh hướng phục tùng của bạn đối với bất cứ người nào khác hoặc sự việc nào khác. Có bao giờ Chúa Giê-su đã nhìn bạn theo cách nầy chưa? Cái nhìn nầy của Chúa Giê-su làm biến đổi, thấm nhập, và lôi cuốn. Nơi nào trong bạn có sự mềm mại và dễ uốn nắn đối với Đức Chúa Trời thì đó chính là chỗ mà Ngài nhìn thấy nơi bạn. Nếu bạn cứng rắn và hay thù hằn, khăng khăng theo đường lối riêng của bạn, và lúc nào cũng cho rằng người kia mới có thể là người sai lầm nhất, hơn là bạn, và như thế mọi lĩnh vực của bản chất bạn chưa hề được biến đổi bởi cái nhìn của Ngài.

“Ngươi còn thiếu một điều” Theo quan điểm của Chúa Giê-su Christ, sự hiệp một với Ngài là điều tốt đẹp duy nhất, không có một điều gì khác ở giữa đó.

“Bán hết gia tài mình.” Tôi phải hạ mình xuống cho đến khi tôi chỉ còn vỏn vẹn là một thân thể sống mà thôi. Tôi phải nhất quyết từ bỏ quyền sở hưũ của tất cả mọi thứ, không phải cho sự cưú rỗi (vì chỉ có một sự kiện có thể cưú vớt được một người thôi và đó là sự nhờ cậy trọn vẹn trong đức tin nơi Cưú Chúa Giê-su Christ), nhưng để bước theo Chúa Giê-su. “Hãy đến mà theo ta.” Và con đường chính là con đường mà Ngài đã đi qua.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-