Ngày 29 tháng Sáu MANG ĐỠ GÁNH NẶNG CHO NHAU

Hãy mang gánh nặng chung cho nhau,
vì như vậy anh chị em mới làm trọn luật của Chúa Giê-su Christ.
(Ga-la-ti 6:2)

Khi Chúa đặt vào trong cuộc đời bạn những người đang thiếu thốn, Ngài biết điều họ cần, và Ngài biết Ngài đã ban cho bạn các nguồn tài nguyên để đáp ứng các nhu cầu đó. Bạn biết Chúa không hề làm gì mà không có mục đích. Khi một nhu cầu nào đó xuất hiện trước mắt bạn, hãy đến cùng Chúa Cha ngay và hỏi Ngài: “Chúa đã đặt con ở đây với một lý do. Chúa biết trước điều này sẽ xảy ra. Vậy Ngài dự định làm gì qua con để có thể giúp người đó được đến gần Ngài hơn?”

Nhận biết nhu cầu trong đời sống của một ai đó có thể là một trong những lời mời gọi mãnh liệt nhất từ nơi Chúa mà bạn từng kinh nghiệm được. Người ta dễ bị nản lòng trước những nan đề của người khác. Chúng có thể làm bạn choáng ngợp khi bạn ý thức được hết nhu cầu này đến nhu cầu khác. Thay vì xem mỗi nan đề mới như thêm một sự tiêu hao thời gian, sức lực, hoặc tiền bạc của bạn, hãy hỏi Chúa tại sao Ngài đặt bạn vào trong hoàn cảnh này. Hãy để Chúa giúp bạn nhìn xa hơn những nhu cầu trước mắt của người khác, hầu thấy được những điều Ngài muốn hoàn thành trong đời sống họ. Đừng bỏ lỡ hoạt động của Chúa chỉ vì bạn ngần ngại không muốn mang đỡ gánh nặng cho người khác.

Chúa có đang ban phước cho bạn về mặt vật chất không? Có thể Ngài đang phát triển một “kho chứa nhu yếu phẩm” trong đời sống bạn để qua đó Ngài có thể ban phát cho người khác. Chúa có đang ban cho bạn một nếp sống gia đình vững vàng và lành mạnh không? Có thể Ngài yêu cầu một mái ấm như thế chăm lo cho những gia đình đang bị tổn thương xung quanh bạn. Chúa đã giải phóng bạn khỏi những thói quen tội lỗi chứ? Sự bình an của Thiên Chúa có yên ủi bạn trong thời khắc sầu khổ nhất không? Chúa có chu cấp cách lạ lùng cho những nhu cầu của bạn không? Có thể Ngài vẫn đang có mục đích xây dựng nhiều thứ trong cuộc đời bạn để giờ đây bạn trở nên một con người có thể mang đỡ gánh nặng cho người khác.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)