Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyNgày 30/03 – Sự Lưu Tâm Hay Tính Giả Đạo Đức Trong...

Ngày 30/03 – Sự Lưu Tâm Hay Tính Giả Đạo Đức Trong Chúng Ta?

“Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết” (1 Giăng 5:16)

Nếu chúng ta không chú tâm và không nhận thức được đường lối mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trong chúng ta, chúng ta sẽ trở nên những người thiêng liêng giả hình. Chúng ta thấy chỗ thất bại của người khác, chúng ta dùng trí sáng suốt của mình và chuyển nó thành sự phê bình chế nhạo và bắt bẻ, thay vì thay mặt cho người đó đem mọi sự vào trong công tác cầu thay của chúng ta. Đức Chúa Trời tiết lộ cho chúng ta biết sự thật nầy của người khác không phải qua sự nhanh nhẹn của trí óc chúng ta, nhưng bởi sự thấm nhuần cách trực tiếp của Thánh Linh Ngài. Nếu chúng ta không chú ý, chúng ta sẽ hoàn toàn không ý thức được nguồn của sự hiểu biết do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta trở nên chỉ trích người khác và quên hẳn lời của Đức Chúa Trời, “… thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết.” Hãy cẩn thận để bạn không trở nên một người đạo đức giả hình bằng cách dùng hết thì giờ của mình trong các cố gắng sửa đổi người khác cho đúng với Đức Chúa Trời trước khi cá nhân bạn phải thờ phượng Ngài.

Một trong những trách nhiệm tế nhị và dễ lầm lẫn nhất mà Đức Chúa Trời luôn luôn đặt trên chúng ta, là các người thánh, là trách nhiệm làm một người sáng suốt trong sự quan tâm đến người khác. Ngài ban cho chúng ta khả năng nhận biết để nhờ đó chúng ta nhận lấy trách nhiệm đối với các linh hồn đó trước mặt Ngài và tạo cho chính chúng ta một tâm tình giống như Đấng Christ đối với các linh hồn đó (xem Phi-líp 2:5). Chúng ta phải nài xin cho họ y theo điều Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ ban cho chúng ta, tức là “sự sống của những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết.” Đây không có nghĩa chúng ta có thể làm cho Đức Chúa Trời đến để tiếp xúc trực tiếp với tâm trí chúng ta, nhưng chúng ta đánh thức chính mình tại một điểm mà ở đó Đức Chúa Trời có thể chuyển đạt tâm trí Ngài đến với chúng ta liên quan đến những người mà chúng ta có trách nhiệm cầu thay.

Đấng Christ có thể thấy được nỗi thống khổ của linh hồn Ngài xuyên qua chúng ta hay không? Ngài không thể thấy được trừ ra chúng ta phản ảnh sự giống nhau của chúng ta với đời sống Ngài và chúng ta có cùng một quan điểm với Ngài đối với những người chúng ta đang thay mặt cầu nguyện cho. Nài xin chúng ta học được tinh thần cầu nguyện cho nhau cách nhiệt tâm đến đỗi Cưú Chúa Giê-su Christ sẽ vô cùng thoả mãn đối với chúng ta là những đầy tớ cầu thay.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN