Ngày 6/3: ĐIỀU PHI THƯỜNG NGAY GIỮA ĐIỀU BÌNH THƯỜNG

Ngày 6 tháng Ba

ĐIỀU PHI THƯỜNG
NGAY GIỮA ĐIỀU BÌNH THƯỜNG

Tại đó Thiên Sứ của Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa một bụi gai cháy.
Ông nhìn bụi gai cháy, và kìa, nó không tàn. Môi-se tự nhủ:
“Ta phải rẽ bước lại xem cảnh lạ kỳ này, và coi thử tại sao bụi gai lại không tàn.”
Khi Chúa thấy ông rẽ bước lại xem, Ðức Chúa Trời từ trong bụi gai gọi ông:
“Hỡi Môi-se! Môi-se!” Ông đáp: “Thưa, có tôi đây.”
-Xuất Hành 3:2-4-

Môi-se đang làm những công việc thường nhật khi ông nhận thấy một điều bình thường: một bụi gai cháy. Môi-se cũng nhận thấy một chuyện thật phi thường. Mặc dù bụi gai đang cháy, nhưng nó không bị thiêu rụi. Môi-se rẽ sang bên đến gần để xem rõ hơn. Khi Chúa thấy Môi-se rẽ bước khỏi thói quen thường ngày của mình, thì Ngài đã phán với ông. Mọi điều Chúa vẫn đang làm suốt 40 năm trong cuộc đời Môi-se đạt tới cao điểm trong khoảnh khắc này. Rất nhiều điều trong kế hoạch cứu chuộc của Chúa đã chờ đợi Môi-se nhận ra điều khác thường giữa sự thông thường.

Sẽ có những lúc, khi ngụp lặn trong những chi tiết bình thường của cuộc sống, bạn sẽ không ý thức được điều phi thường ở gần ngay bên mình. Bạn có thể đang ở trong một khoảnh khắc bình thường, có điều lần này hoạt động ấy được đầy dẫy sự hiện diện của Chúa. Sẽ có những lúc, giữa làn sóng của một ngày vội vã của mình, bạn nhận thấy một điều gì đó khác thường. Phản ứng đầu tiên của bạn có thể là “Tôi quá mệt không thể rẽ ngang để xem xét điều này được!” hoặc “Tôi sẽ không làm cuộc sống tôi bị xáo trộn vì điều này.” Tuy nhiên, trong chính giây phút đó, bạn có thể có cơ hội cho một cuộc gặp gỡ độc đáo với Chúa.

Chúa thường hay phán qua những trải nghiệm bình thường của cuộc sống. Thường thì không phải trong lúc bạn đang thờ phượng tại nhà thờ. Nhiều cuộc gặp gỡ Chúa cách sâu nhiệm nhất và có ảnh hưởng đổi thay lịch sử đã xảy ra trong những kinh nghiệm bình thường của cuộc đời. Khi bạn nhận thấy điều khác thường giữa nhịp sống trần gian, thì đừng tiếp tục công việc như bình thường. Có thể Chúa đã ấn định khoảnh khắc ấy là thời điểm thay đổi đời sống của bạn và những người xung quanh bạn đó.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)