Ngày 7 tháng Sáu Gieo Rộng Rãi

157

Ngày 7 tháng Sáu

Gieo Rộng Rãi

Xin anh chị em nhớ rằng ai gieo ít sẽ gặt ít, ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều.
-2 Cô-rinh-tô 9:6-

Bạn được mời gọi hãy có chủ đích khi sống cuộc đời người theo Chúa. Bạn phải quyết tâm để kinh nghiệm được sự trọn vẹn của Chúa trong mọi lãnh vực của cuộc đời người theo Chúa, và không bao giờ bằng lòng với mối quan hệ hời hợt với Thiên Chúa toàn năng. Chúa sẽ ban phước cho bạn theo cách bạn đáp lại lời mời gọi của Ngài. Nếu Chúa tìm thấy nơi bạn một tấm lòng quảng đại, sẵn lòng và trao tặng cách miễn phí và không tính toán những gì mình có cho người khác, thì Chúa sẽ đáp lại bạn theo cách y như vậy.

Khi sứ đồ Phao-lô khuyên những người theo Chúa ở Cô-rinh-tô hãy cứu giúp các tín hữu ở Giê-ru-sa-lem, ông bảo đảm với họ rằng nếu họ gieo cách quảng đại, thì họ cũng sẽ gặt được rộng rãi từ nơi Chúa.

Sự thật này có tiềm năng thay đổi cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta đầu tư mọi thứ mình có vào mối quan hệ với Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những chiều kích trọn vẹn trong việc được làm con cái Chúa. Nếu mong muốn của chúng ta là được biết Chúa một cách mật thiết hơn, và nếu chúng ta dành nhiều thời gian để học hỏi Lời Chúa, thì Chúa sẽ khiến cho mối quan hệ của chúng ta với Ngài ngọt ngào mật thiết hơn nhiều. Nếu chúng ta kỷ luật chính mình để duy trì việc cầu nguyện ngay cả khi rất khó để cầu nguyện, Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta một đời sống cầu nguyện sâu nhiệm và đầy quyền năng hơn nữa. Nếu chúng ta hòa giải bất kỳ mối quan hệ đổ vỡ nào và chuẩn bị tâm hồn trước khi thờ phượng, và nếu chúng ta tham gia đầy đủ và tôn kính trong mọi phần của giờ thờ phượng, thì Chúa hứa rằng chúng ta sẽ gặp được Ngài và cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi.

Tại sao có một số người theo Chúa tăng trưởng nhanh chóng trong đức tin của họ, trong khi những người khác vẫn không thay đổi gì sau nhiều năm? Sự tăng trưởng trong đời sống người theo Chúa chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì chúng ta gieo trồng. Chúng ta hãy quyết định gieo một cách quảng đại trong mọi việc chúng ta làm trong đời sống người theo Chúa. Mùa thu hoạch mà chúng ta gặt được sẽ là trở nên giống như Chúa Giê-su Christ.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)