Ngày 8 tháng Sáu Chúa Phán Nhiều Lần Và Nhiều Cách

Ngày 8 tháng Sáu

Chúa Phán Nhiều Lần Và Nhiều Cách

Thời xưa Ðức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta
qua các vị tiên tri nhiều lần và nhiều cách.
(Hê-bơ-rơ 1:1)

Thế hệ của chúng ta lúc nào cũng bận rộn với các phương pháp. Khi chúng ta tìm được một chương trình đang vận hành tốt trong một công việc nào đó, chúng ta liền muốn đóng gói và phân phát ngay lập tức để áp dụng cho được việc vào những công việc khác. Thái độ này cũng bị đem vào đời sống tâm linh. Chúng ta tốn nhiều công sức để tìm kiếm những giáo huấn, sách báo, những buổi hội thảo hoặc các thứ hội nghị về phần tâm linh “vốn đang vận hành tốt” để có được cái cảm giác thỏa lòng với đời sống người theo Chúa của mình. Thiên Chúa không muốn chúng ta tin cậy vào các phương pháp. Ngài muốn chúng ta tin cậy nơi Ngài.

Việc tin cậy vào những phương pháp thay vì tin cậy nơi một Thân Vị sẽ khiến phương cách chúng ta kinh nghiệm Chúa bị giới hạn rất nhiều. Khi chúng ta mong đợi Ngài phán với mình chỉ theo những cách mà mình có thể đoán trước được, thì chúng ta quên rằng Thiên Chúa phức tạp hơn nhận thức của chúng ta về Ngài rất nhiều. Thời xưa, Chúa phán trong những giấc mơ và các khải tượng. Ngài đã dùng các hiện tượng thiên nhiên; những dấu lạ; các tiên tri; tiếng nói êm dịu; lửa; kèn đồng; lông cừu; những lần bắt thăm; và các thiên sứ. Ngài đã phán lúc nửa đêm, trong các giờ thờ phượng, những bữa ăn, trong những đám tang, trong khi người ta đang đi trên đường, qua các bài giảng, giữa cơn giông bão, và qua Con của Ngài.

Điều quan trọng không phải là cách Ngài phán thể nào, nhưng sự kiện là Ngài đã phán. Nếu Chúa luôn phán với chúng ta qua các giấc mơ, thì chúng ta sẽ nằm lì trên giường ngủ đợi chờ cho được sự mặc khải linh thánh! Phương cách Chúa sử dụng để phán với chúng ta không quan trọng; điều hệ trọng là sự kiện Ngài đang đối thoại với chúng ta.

Đừng giới hạn mình vào một phương pháp nào, trong đó chỉ chờ đợi để nghe tiếng Cha của bạn trong những cách có thể lường trước được. Thay vào đó, hãy mở lòng mình đón nhận những phương cách khác qua đó Chúa muốn truyền đạt cho bạn. Hãy để Chúa Thánh Linh làm cho bạn nhạy cảm hơn với sứ điệp của Chúa  trong mọi lúc, ở mọi nơi, dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Rồi bạn sẽ kinh nghiệm Chúa theo những chiều hướng hoàn toàn mới mẻ mỗi khi bạn sẵn sàng tiếp nhận tiếng Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)